Pildi autor: Kollaaž Katri Karing

Vabaerakond ja haldusreform

UUDIS: Vabaerakonna saadikud andsid 4. mail Riigikogus üle arupärimise peaministrile „Haldusreformi manipulatsioonidest võimuerakondadele parema positsiooni andmiseks“ (05.05.2017)
Andres Herkel: võimuerakonnad manipuleerivad haldusreformiga selleks, et omasid pukki aidata. LOE SIIT!

UUDIS: Vabaerakonna saadikute algatatud külade enesemääramise eelnõu hääletati täna Riigikogus maha (19.04.2017)
Külliki Kübarsepp: silmakirjalik valitsus toetas külade enesemääramist, aga mitte vastavat eelnõu. LOE SIIT!

UUDIS: Riigikogu hääletas täna valitsuskoalitsiooni häältega maha Vabaerakonna kohaliku demokraatia toetamise eelnõu (12.04.2017)
Vabaerakonna ettepanek erakondade rahastamise vähendamiseks on korduvalt tagasi lükatud, siis seekord on Vabaerakond välja käinud idee raha teisiti ümber jagada, kuid mitte eraldada ühtegi lisasenti. LOE SIIT!

UUDIS: Vabaerakond: põhiseaduskomisjon ei usalda valitsust külade enesemääramise küsimuses (10.04.2017)
Riigikogu põhiseaduskomisjoni 10. aprilli istungil esitles Vabaerakonna fraktsioon muudatust, mille eesmärk on anda valitsusele võimalus külade omavalitsustesse kuulumise küsimustes paindlikumaid lahendusi leida. LOE SIIT!

UUDIS: Vabaerakonna saadikud esitasid peaministrile arupärimise Riigikontrolli auditi „Kohalike omavalitsuste rahastamine“ valguses (03.04.2017)
Vabaerakonna saadikud küsisid peaministrilt kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia suurendamise kohta. LOE SIIT!

UUDIS: Külaelanike soovi ümberlükkamise põhjus peab olema arusaadav (20.03.2017)
Vabaerakonda kuuluvad riigikogu liikmed pöördusid õiguskantsleri poole, esitades arupärimise külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust “Külade ühest omavalitsusest teise üleminekuga seotud sätteid leidub erinevates seadustes.  LOE SIIT!

UUDIS: Sauga murede arutelu kestis riigikogus hiliste tundideni (22.03.2017)
"Täna pöörame eraldi tähelepanu Sauga valla külade pöördumisele," juhatas parlamendiliige Külliki Kübarsepp esmaspäeval sisse arupärimise riigikogu saalis olnud õiguskantslerile. LOE SIIT!

UUDIS: Krista Aru: haldusreform Ida-Virumaal minister Korbi plaani järgi ohustab ühiskonna sidusust ja julgeolekut (20.03.2017)
Vabaerakonna saadikud ei ole rahul riigihalduse ministri vastustega Alutaguse suurvalla moodustamise kohta ja ajendatuna kohtumistest kogukondadega Ida-Virumaal esitasid sellesisulise arupärimise peaministrile. LOE SIIT!

UUDIS: Vabaerakond kuulis idavirulaste musti mõtteid (20.03.2017)
Neljapäeval ja reedel toimunud Vabaerakonna (VE) külaskäigul Ida-Virumaale, mille raames kohtus delegatsioon eesotsas erakonna esimehe Andres Herkeliga mitmete kohalike omavalitsuste tegelastega, jäi enim kõlama mure läbimõtlemata haldusreformi pärast ja hirm Jõhvi kohtlajärvestamise ees. LOE SIIT!

Arvamuslugu Andres Herkel: Mis asi on Jäänuk-Järva vald? (16.03.2017)
Vabaerakonna saadikurühm on aasta algusest alates esitanud riigikogus haldusreformi remontimiseks kaks seaduseelnõu ja 11 arupärimist. Tõe tund tuli 13. jaanuaril, kui riigihalduse minister Mihhail Korb häbelikult tunnistas, et probleeme on ja seadus seab ebamõistlikke piiranguid, aga koalitsioonis lepiti kokku, et haldusreform tehakse ära nii, et seadust kordagi ei muudeta. LOE SIIT!

UUDIS: Riigikogu lükkas tagasi Vabaerakonna haldusreformi seaduse muutmise ettepaneku (15.03.2017)
Riigikogu lükkas tagasi eelnõu, millega sooviti anda valitsusele paindlikumad võimalused arvestada haldusreformi käigus omavalitsuste liitmisel kohaliku spetsiifika ja vajadustega. LOE SIIT!

Arvamuslugu Raivo Kokser: Kohalike omavalitsuste liitmine - kasulik või mitte? (15.03.2017)
Tänane väljakutse on leida häid mudeleid osalusdemokraatia arendamiseks, et tagada tõeline dialoog otsustajate, ametnike ja valla elanike vahel! Kõiki tuleb kuulata ja kellelgi ühiskondlik positsioon pole mõttevahetuse aluseks vaid oluline on esitatud argmendid ning nende kaalukus kodanike heaolu tagamisel. LOE SIIT!

UUDIS: Haldusreformi hädad Tartumaal peaks olema lihtsasti lahendatavad (09.03.2017)
Andres Herkel ütles kolmapäeval Vabaerakonna saadikute kaht arupärimist haldusreformi kaasatoodud hädade kohta Tartumaal üle andes, et probleemid on ka sealmail saanud alguse 5000 elaniku nõude dogmaatilisest tagaajamisest. LOE SIIT!

UUDIS: Kas tõesti tuleb Mulgi vald ilma Paistu, Tarvastu ja Helmeta? (07.03.2017)
Andres Herkel andis üle Vabaerakonna saadikute arupärimise riigihalduseministrile haldusreformi kohta Viljandimaal, kus lisaks Viljandi linnale ja Viljandi vallale on edaspidi Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald. Uute omavalitsuste moodustamise ja neile nime andmise puhul on jäetud arvestamata kultuurilooline pärand, ajaloolised sidemed ja ka ühendusteed. LOE SIIT!

UUDIS: Valitsus peab vastu tulema külade soovile oma omavalitsuslikku kuuluvust määratleda (23.02.2017)
Vabaerakonna saadikud algatasid täna haldusreformi seaduse muutmise seaduse, et anda Vabariigi Valitsusele võimalus arvestada külade enesemääramise õigusega. LOE SIIT!

UUDIS: Vabaerakond küsib õiguskantslerilt külade ellujäämise võimaluste kohta (20.02.2017)
Vabaerakonna saadikud küsisid õiguskantslerilt külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust. „Lisaks haldusreformi seadusele on sellega seotud sätteid veel Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses,“ ütles arupärimise üle andnud Külliki Kübarsepp. Tema sõnul ei lihtsusta see seaduste rägastik külade enesemääramise võimalusi. LOE SIIT!

UUDIS: Vabaerakond ootab peaministrilt vastuseid arupärimistele haldusreformi kohta (19.02.2017)
Vabaerakonna saadikud on esitanud peaministrile arupärimisi haldusreformiga seotud totruste kohta ja esmaspäeval on peaminister vastamas Vastseliina ja Järvamaa näidete kohta, samuti kunagise Võnnu kihelkonna piires tekkiva valla nimesegaduse kohta. LOE SIIT!

UUDIS: Krista Aru: mulle meeldib väga kui Pagari mõisa tuleks Alutaguse valla süda (14.02.2017)
Vabaerakonna saadikud esitasid riigihalduse ministrile  arupärimise haldusreformi kohta Ida-Virumaal, kus ristpistes tahetakse kokku panna praeguse Ida-Virumaa keskosa ja  Peipsi-Alutaguse koostööpiirkonda valdu, millel tegelikult polegi ühist keskust. Krista Aru nimetas arupärimist üle andes, et kui rahvajutt uuest vallakeskusest Pagaril osutuks tõeks, siis temal oleks selle üle ainult hea meel, sest Pagari mõisahoones oli ka tema kodu. LOE SIIT!

UUDIS: Pärnu linnas on tulevikus küll sood ja rabad, kuid miks eeslinna ei liideta? (13.02.2017)
Vabaerakonna saadikud esitasid täna peaministrile järjekordse arupärimise haldusreformi jamasid puudutavas reas. „Uuelt Eesti halduspiiride kaardilt paistab ebaloogiliste piiride rohkusega silma Pärnu – kus linna koosseisu tulevad suured põllumajanduslikud alad Audrus ja Paikusel, sundliidetakse Tõstamaa, ent uuest omavalitsusest jääb välja praegune tegelik eeslinn,“ ütles Herkel. LOE SIIT!

UUDIS: Kohaliku elu mõistlikuks korraldamiseks vajavad külad enesemääramise õigust (12.02.10)
Vabaerakonna saadikud esitasid arupärimise riigihalduse ministrile Eesti eri paikades asuvate külade enesemääramise õiguse kohta ja loodavad saada teada Vabariigi Valitsuse seisukoha. LOE SIIT!

ARVAMUSKIRJUTIS: Andres Herkel: Loodan, et haldusreformi nimekurioosumid ei kesta kaua (07.02.2017)
Küsimus pole üksnes nimedes, vaid eeskätt ebaloomulikes piirides, mida piitsa ja prääniku meetodil läbi viidud reform on siin-seal tekitanud. Selliseid piire poleks tekkinud, kui 5000 elaniku nõuet oleks inimestest tühjenevates maapiirkondades võetud mõistusega ning erandeid oleks lubatud. LOE SIIT!

UUDIS: Haldusreformi puhul võiks valitsusel olla vabad käed teha mõistlikke otsuseid (26.01.2017)
Vabaerakond esitas eile Riigikogu menetlusse eelnõu, mille sisuks on anda Vabariigi Valitsusele sujuvam võimalus haldusreformi erandite tegemiseks. Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on suur osa haldusreformi totrustest seotud 5000 elaniku nõude väga jäiga rakendamisega ning mõistlike erandite välistamisega. LOE SIIT!

UUDIS: Haldusreform on ka Järvamaal totrusi kaasa toonud (25.01.2017)
Vabaerakond uurib peaministrilt haldusreformi käigus tekkinud geograafiliselt ja ajalooliselt ebaloogiliste liitumiste kohta ja tänane arupärimine on Albu, Ambla, Imavere, Kareda, Koigi ja Järva-Jaani ühinemisel tekkiva valla geograafiliselt veidra „soolika“ kohta. LOE SIIT!

UUDIS: Vastseliina valla küsimus on ebaloogilise haldusreformi ehe näide (24.01.2017)
Vabaerakonna kaheksa saadikut küsivad arupärimises peaministrile Vastseliina murede näitel haldusreformiga kaasnevate totruste kohta. Monika Haukanõmm rõhutas arupärimist üle andes, et vallavolikogude otsuste taga on piitsa sund ehk 5000 elaniku nõue ja teisalt präänikuna lubatud rahalised hüvitised, kuid unustatud on ajalooline kogemus ja ka geograafia. LOE SIIT!

UUDIS: tugev kohanime traditsioon on üks meie pärimuskultuuri talasid (18.01.2017)
Vabaerakonna saadikud küsisid täna peaministrile esitatud arupärimises, miks ei ole Eestis haldusreformi läbi viies seatud teadlikult üheks eesmärgiks säilitada võimalusel ajalugu, sotsiaalset mälu ning paikkondlikku ühtekuuluvust kandvaid kohanimesid, sest tugev kohanimede traditsioon on üks meie pärimuskultuuri talasid? LOE SIIT!

UUDIS: Andres Herkel: haldusreformile on lähenetud bolševistlikult (17.01.2017)
Riigikogu liige ja Vabaerakonna esimees Andres Herkel analüüsib oma blogis haldusreformi tulemusi. Ta kritiseerib valdade nudimist ning piitsa ja prääniku meetodit, mille abil valdasid on ühinema sunnitud. 5000 elaniku piirmäärast tehti dogma ning omavalitsuste ajaloolisi piirid ning georgraafilised tõsiasjad heideti kõrvale. "Selline lähenemine on omane bolševikele, mitte mõistlikku halduskorraldust toetavale valitsusele," kirjutab Herkel. LOE SIIT!

ARVAMUSLUGU: Herkel: hoidkem vana Võromaad, Setomaad ja ajaloolisi kihelkondi (17.01.2017)
Mida siis teha? Haldusreformi vajalikkus oli selge juba 25 aasta eest, sest nõukogude ajast pärit külanõukogud ei sobinud vaba Eesti vallavõrgustikuks. Selle reformi pikk vindumine ja jäik teostus tekitab probleeme, mida saanuks vältida. Kindlaim põhi on kultuuripõhi ja sellepärast on lihtsam seal, kus liitumine jääb ajaloolise kirikukihelkonna piiresse. Väiksemate valdade koondumine Kanepi, Põlva ja Räpina ümber läheb selles suunas, kuid sisaldab ka suuremaid või väiksemaid vigu, mida ilmselt tagantjärgi klattida tuleb. LOE SIIT!

UUDIS: Setomaa Valdade Liit tunnustas Jüri Adamsit (16.01.2017)
Setomaa Valdade Liit tunnustas reedel, 13. jaanuaril Meremäel toimunud vana-aasta peol möödunud aastal enim oma tööga ja pühendumusega silma paistnud inimesi ja organisatsioone, et tunnustada nende panust piirkonna arengusse. Setomaa Aasta Sõbra 2016 tiitli pälvis teiste seas ka: Jüri Adams – Seto valla tekkimise õigusliku aluse loomisele kaasaaitamise eest LOE SIIT!

UUDIS: Vabaerakond toetab Põlva maavanema algatust Seto valla moodustamiseks (03.01.2017)
Eesti Vabaerakond tervitab Põlva maavanema Igor Taro ettepanekut moodustada Põlva maakonda kuuluvatest Värska ja Mikitamäe valdadest ning Võru maakonda kuuluvatest Meremäe vallast ja Misso valla Luhamaa nulga küladest. LOE SIIT!

ARVAMUSKIRJUTIS: Jüri Adams: Setumaa halduskorraldus vajab eriretsepti (08.12.2016)
Riigikogu Vabaerakonna saadik Jüri Adams leiab, et valitsus peaks Setumaa halduskorraldust käsitlema eraldi küsimusena, kuna piirkond on keeruline LOE SIIT!

UUDIS: Valitsus tahab Saaremaast vormida haldusreformi katsejänese (03.11.2017)
Vabaerakonna juht ja riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni esimees Andres Herkel ning fraktsiooni aseesimees Andres Ammas andsid täna Kuressaares intervjuu Meie Maale. Usutluses tõid nad välja, et valitsus loodab ühtse Saaremaa valla moodustamist serveerida justkui haldusreformi eduloona näitamaks, mida on võimalik teha LOE SIIT!

UUDIS: Vabaerakonna saadikud tahavad ühtse Setomaa moodustamisele kaasa aidata (30.08.2016)
Vabaerakonna saadiku Jüri Adamsi eestvõttel on valminud kehtivale haldusreformi seadusele muudatusettepanek, et setude vallad saaksid ühineda arvestades Setomaa omavalitsusüksuste või nende osade sekka ka need vallad, mis enne II Maailmasõda kuulusid Petseri maakonna koosseisu LOE SIIT!

UUDIS: Vabaerakond tunnustab Kõpu valda ja julgustab teisi omavalitsusi oma õiguste eest seisma (01.07.2016)
Vabaerakondlased avaldavad toetust Kõpu valla söakale volikogule, kes taotleb Riigikohtult haldusreformiseaduse ning Riigikogus ja kohalikus volikogus korraga töötamist lubavate õigusaktide tühistamist, sest need on vastuolus põhiseadusega. Erakonna Järva-Ja Viljandimaa piirkonna juhi Ain Ostra sõnul on oskus oma õiguste eest seista oluline omavalitsuse tunnus ja küllap on teisigi valdasid Eestis, kes praegusel muudatuste ajal õiguseid ja kohustusi kaaluvad LOE SIIT!

UUDIS: Vabaerakond ei toeta haldusreformi seaduse eelnõu (18.05.2016)
Täna jätkub Riigikogus haldusreformi seaduse teine lugemine. Vabaerakonna fraktsiooni liikmed esitasid kokkuvõttes ligi 60 sisulist muudatusettepanekut, millega soovitakse anda enam mõju ja vastutust kogukondadele läbi osavalla mehhanismi. Teine suurem ettepanek on jaotada Tallinn iseseisvateks omavalitsusteks, et tagada võimu detsentraliseerimine ning ühtlustada omavalitsuste võimekust üle Eesti LOE SIIT!

ARVAMUSKIRJUTIS: Andres Herkel: Reformierakonna ülbusest upakil haldusreform (14.05.2016)
Arvestades aga Reformierakonna kombeid ning asjaolu, et võimupartei on igal juhul infole ligemal ning mõjutab jõuliselt ühinemisjärgsete omavalitsuste piire, ei saa me sugugi uskuda, et nn. gerrymandering ehk valimispiiride kunstlik nihutamine valitseva erakonna huvides ei toimu. See oht on enam kui tõsine LOE SIIT!

ARVAMUSKIRJUTIS: Ain Ostra: Haldusreform ja kohalik hääl (12.05.2016)
Vabaerakond kohtus mõne aja eest Karksis ümberkaudsete valdade juhtidega, et kuulata, mida ühinemisest arvatakse ja milliseid plaane peetakse. Kõlama jäi arusaam, et praeguses haldusreformi seaduse eelnõus kavandatavad arvud, mis puudutavad valla miinimum- ja soovituslikku suurust, on laest võetud. Miks just 5000 ja 11 000? LOE SIIT!

UUDIS: Vabaerakond soovib haldusreformi seaduse teise lugemise katkestamist (11.05.2016)
Vabaerakonna saadikute arvates puudutab haldusreformi seadus pea iga Eesti inimest ning seda ei pea öö varjus ja unise peaga menetlema ning sellest tulenevalt on mõistlik teine lugemine katkestada. Kui koalitsioon ja põhiseaduskomisjon annaksid signaali, et teine lugemine katkestatakse ja komisjon jätkab arutelusid, langeb ilmselt ära ka vajadus istungit vaheaegadega venitada. Vabaerakond on esitanud haldusreformi seaduse teise lugemise eel üle 50 parandusettepaneku, mida koalitsiooniparteid ei ole soostunud läbi arutamagi LOE SIIT!

UUDIS: Ammas: kui omavalitsuste tulubaas ei tõuse, ei anna haldusreform tulemust (20.04.2016)
Omavalitsuste tulubaas tuleb taastada vähemalt majanduskriisi eelsel tasemel, muidu ei too haldusreform sisulist muutust, ütles Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas täna tulumaksuseaduse muutmise arutelul LOE SIIT!

UUDIS: Vabaerakond esitas haldusreformile üle 50 muudatusettepaneku (20.04.2016)
Vabaerakonna fraktsioon esitas haldusreformi seaduse eelnõule täna üle poolesaja muudatusettepaneku, mille sisuks on Tallinna detsentraliseerimine, kohaliku demokraatia tugevdamine ning kohalike omavalitsuste sõltumatuse ja võimekuse parandamine LOE SIIT!

ARVAMUSKIRJUTIS: Haukanõmm: haldusreformi võtmekimbus on kõik võtmed olulised (18.04.2016)
Haldusreformi aruteludes nii Toompeal kui väikestes külades kõlab murelik küsimus: kas elu maal jääb suures reformituhinas püsima või hoopis kängub? kirjutab Mõnistest pärit riigikogu liige Monika Haukanõmm (Vabaerakond) LOE SIIT!

ARVAMUSKIRJUTIS: Jüri Saar. Kastijoonistajad ja haldusreform (12.04.2016)
Haldusreform suubub Eesti jaoks tuttavlikesse rööbastesse. Järjest rohkem jäävad kõrvale kohaliku elu sisulised küljed, ressursside ja otsustuspädevuse andmine kohalikele ning esiplaanile nihkub loosung või mingilaadne elukauge skeem. Küllap oleme kõik kuulnud vähemalt 5000 elanikuga näidisvallast kui minimaalse suurusega omavalituse üksusest või enam kui 11000 elanikust kui soovituslikust. Järjekordne sarnane sõnum saabus neil päevil, kui riigireformi juhtiv minister teatas, et nüüd kaalutakse tõsieselt nelja regionaalse maavalitsuse loomist LOE SIIT!

UUDIS: Demokraatiavaene haldusreform kardab Tallinna (07.04.2016)
Riigikogus eile toimunud haldusreformi arutelul ütles Vabaerakonna saadik Artur Talvik, et Eestis on tekkinud jäik võimuvertikaal, mille tipus on administratsiooniparteid ning valitsuse esitatud haldusreformiseadus vaid tugevdab tsentraliseerimist, jättes kohalikud omavalitsused ripatsiks ja ignoreerides Tallinna häda LOE SIIT!