Vabaerakond kuulis idavirulaste musti mõtteid

Neljapäeval ja reedel toimunud Vabaerakonna (VE) külaskäigul Ida-Virumaale, mille raames kohtus delegatsioon eesotsas erakonna esimehe Andres Herkeliga mitmete kohalike omavalitsuste tegelastega, jäi enim kõlama mure läbimõtlemata haldusreformi pärast ja hirm Jõhvi kohtlajärvestamise ees.

Vabaerakonna grupp koosnes lisaks esimees Herkelile veel Ida-Viru päritolu vabaerakondlasest parlamendisaadikust Krista Arust, erakonna tegevjuhist Märt Meesakust, meediajuhist Epp Alatalust, erakonna maaelutoimkonna esimehest Kaur Nurmest ja Avo Blankinist, kes koordineerib VE tööd Ida-Virumaal.

Kummaline kaart

Ida-Viru külastus algas Viru Keemia Grupist, seejärel kohtuti maavanem Andres Noormäega ja külastati Mäetaguse mõisa, kus oli kohtumine omavalitsusjuhtidega - eelkõige nendega, kes on haldusreformi käigus moodustamas Alutaguse valda. Arutati valitsuse otsust liita vallad nõnda, et ühendatud hiidomavalitsus - Jõhvi välja arvata - hakkaks ulatuma Peipsi rannalt Soome laheni.

"Saime omavalitsusjuhtide plaanile vahetut tagasisidet ja see on kõike muud kui positiivne. Sammust, millega aastatepikkused omavahelised liitumisläbirääkimised õigupoolest kuu peale on saadetud, ollakse lausa ehmunud. Ka Illuka valla esindajate seisukoht on, et vähegi kompaktsem Ida-Virumaa lõunaosa ehk Alutaguse vald ilma põhjarannikuta oleks loogiline. Valitsuse praegune otsus haldusreformist Ida-Virus on oht ühiskonna sidususele ja julgeolekule," rääkis Herkel.

Krista Aru ütles Põhjarannikule, et haldusreformi käik Ida-Virus peaks olema selline, et see tooks välja maakonna tugevad ja iseäralikud jooned. "Tugevdaks ära näiteks Peipsi ääre. Teame kõik, et tegu on ilusa kandiga, aga seda pole jõutud korrastada. Tuleks anda võimalus, et ümberkaudsed vallad looksid seal tervele Eestile suurepärase kuurordipiir-konna. Aga praegune olukord on jama! See pole üksnes ohtlik, vaid see on ka rumal - kuna ei arvesta olemasolevaid tugevusi," tulistas Aru.

"Ei Suur-Kohtla-Järvele!"

Mida saab Vabaerakond selleks teha, et Ida-Virus kulgeks haldusreform mõistuspärasemalt? "Me teeme järjepidevalt arupärimisi. Mul on juba praegu valmis järgmine arupärimine peaminister Ratasele - rõhuasetusega sellele, et suure valla tegemine on rumal ka kogu Eesti plaanis. Kaks piirkonda -põhjaranniku osa ja lõuna poolt Alutaguse osa - on juba oma olemuselt niivõrd erinevad. Lisaks teema ülevalhoidmisele otsime toetust teistelt parlamendierakondadelt. Olen rääkinud Arto Aasaga, kes oli eelmine regionaalminister. Ka mitmed keskerakondlased ise ei toeta sellist plaani," rääkis Aru.

Mitmed Vabaerakonnaga kohtunud kohalikud poliitikud avaldasid kahtlust, et kogu kummalise haldusliku ümberkorralduse salaeesmärk on hoopiski liita Jõhvi Kohtla-Järvega - nagu ütles kunagi praeguse regionaalministri Mihhail Korbi isa Valeri: "Ilma Jõhvita on Kohtla-Järve nagu ilma südameta." Vabaerakond lubas hoida silma peal, et Jõhvi ei kohtlajärvestuks.

Seotud piirkond: 
Ida-Virumaa