Vabaerakond: Me ei toeta tselluloositehase rajamist Emajõe äärde.

Uudised29.04.2018

Laupäevasel esinduskogul tegi Vabaerakond otsuse, et ei toeta tselluloositehase rajamist Emajõe äärde ja Tartu lähistele ning leiab, et seonduv riiklik eriplaneering tuleb lõpetada.

Esinduskogu leidis, et äritegevus ei ole lubatav inimeste ning elu- ja looduskeskkonna arvelt. Vabaerakond toetab keskkonnasõbralikku äritegevust, mistõttu kutsub ühtlasi ka kõiki andma oma toetus Metsarahu Manifestile. Esinduskogu rõhutas, et nii raiemahtusid suurendava kui keskkonda saastava tselluloositööstuse rajamine Emajõe äärde peab olema ühiskondlik kokkulepe, milles ssaleb kogu rahvas.

Peamised põhjused, miks Vabaerakond ei pea õigeks Est-For Investmenti plaanitavat tselluloositehase rajamist Emajõe äärde ja Tartu lähistele:

Esiteks, kavandatava puidurafineerimistehase kahjulikku mõju ökoloogilisele tasakaalule on kinnitanud mitmed tunnustatud keskkonnateadlasee. Puidu töötlemise käigus Emajõkke kui sealt edasi Peipsi järve kanduv saasteainete hulk on tekitab loodusele pöördumatut kahju.

Teiseks, Vabaerakonna hinnangul ilmneb vastuolu vabaturu- ja vaba ettevõtluse põhimõtetega. Investori ärihuvi ei või olla riikliku eriplaneeringu aluseks.

Kolmandaks, Valitsus koos Est-Fori eestvedajatega ei ole pidanud tänaseni ausaid ja avatud läbirääkimisi elu- ja looduskeskkonna mõjudega seotud elanikkonna ja piirkondade omavalitsustega. Kogu menetlus on algusest peale erapoolikult juhitud ja tuleb katkestada. Sealhulgas vajavad ülevaatamist ka just selle tehase loomiseks eeliseid andvad hiljutised eriplaneeringut reguleerivad seadusemuudatused. Vabaerakond toetab Tartu volikogu nõudmist riigi eriplaneeringu peatamiseks.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.