Vabaerakond: milliseid samme astub peaminister kütusehinna tõusu mõjude leevendamiseks?

Uudised16.10.2018

Vabaerakonna Riigikogu fraktsioon esitas peaminister Jüri Ratasele arupärimise kütusehinna mõju kohta transpordisektorile ja tavatarbijale.

Arupärimises viidatakse, et möödunud nädalal heaks kiidetud riigieelarve seaduse eelnõu tuleval aastal kütuseaktsiisi langetamist ette ei näe.

Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel osundab, et Eestis maksab kütus sisuliselt juba sama palju nagu mitmetes Lääne-Euroopa riikides.

„Kütuse hinnatõus mõjutab Eestis kõige rängemalt keskmise ja väiksema palga teenijaid. Maailmaturul toimunud kütusehinna kasv ja Eesti aktsiisipoliitika nullib tulumaksureformi ja palgatõusu positiivse mõju tarbijate ostujõule ja heaolule,“ selgitas Herkel.

Herkeli sõnul ei tangi enamik rahvusvahelisi vedusid tegevaid transpordifirmasid enam aastaid diislikütust Eestis. „Transpordisektori erialaliitude hinnangul pole olukord Eesti veonduses praeguses maksu- ja majanduskeskkonnas jätkusuutlik ega suuda konkureerida naaberriikide soodsamate tingimustega. Järelikult pole Eestis müüdava vedelkütuse hind võrreldes meie naaberriikidega  konkurentsivõimeline,“ ütleb Herkel.

Vabaerakond soovib arupärimises vastuseid mitmetele küsimustele. Kuidas tuua tagasi koju naaberriikides kütust tankivad ettevõtted? Kuidas mõjutab vedelkütuse hinnatõus tavatarbijat? Kuidas muuta Eesti atraktiivseks ka riiki transiidina läbivatele sõidukitele?

Vabaerakonna hinnangul on vedelkütuse aktsiisimäära langetamine on transpordisektori konkurentsivõime parandamisel ja tarbijate heaolu tõstmisel oluliseks sammuks. Sellega seonduvalt esitati peaministrile järgmised küsimused:

1. Milline on Vabariigi Valitsuse tegevuskava, kui kütusehinna tõus maailmaturul jätkub?

2. Kuidas kavatseb Vabariigi Valitsus muuta maksu-ja majanduskeskkonna atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks transpordisektori jaoks?

3. Kuidas ja millist mõju on avaldanud teekasutustasu kehtestamine transpordisektorile? Kuidas ja kui efektiivne on olnud teekasutustasu maksmise järelevalve, eelkõige teistest riikidest tulnud veoteenuse osutajate üle? Kuidas on kütusehinna tõus ja teekasutustasu mõjutanud väikeettevõtjaid maapiirkondades?

4. Seni on valitsus kalkuleerinud saamata jäänud tuluga, mis vedelkütuse aktsiisi määra langetamise korral tekib. Meie küsimus Teile on vastupidine: milline on mõju vedelkütuse aktsiisi määra langetamisel majanduskeskkonna elavdamisele tervikuna?

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.