Vabaerakond osaleb 2017. aasta kohalikel valimisel valimisliitudes

Eesti Vabaerakonna VI Esinduskogu 14.10.2016

Eesti Vabaerakond määratleb end 2017.aasta kohalike omavalitsuste valimistele keskendudes kui ​kogukondadele määrava otsustusõiguse andmise eestseisja.  Eesti Vabaerakond lähtub riigijuhtimisel subsidiaarsuse põhimõtetest:

● kõik otsused tehakse inimestele võimalikult lähedasel, kogukondlikul tasandil

● kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ning riigi ja Euroopa Liidu valitsusasutused teevad vaid oma tasanditele kohaseid otsuseid

● kõrgema tasandi valitsusasutused on allapoole suhtlemisel toetajaks, abistajaks ja nõuandjaks, mitte kontrollijaks ja karistajaks 

Eesti Vabaerakond on selles jõulises hoiakus suuna andjaks ka teistele Eesti erakondadele ja loob sellega uutmoodi Eesti poliitikategemise mudeli nii kohalikul kui riigi tasandil.  See on EVA ​“VABA​ VÄRK”​

Eesti Vabaerakonna Esinduskogu otsustas:

1. Eesti Vabaerakond ei sekku kartellierakondade kombel kogukondade ja kohalike omavalitsuste tegemistesse, vaid tegutseb selle nimel, et vähendada ülepolitiseeritud juhtimist kogu riigi tasandil.

2. Eesti Vabaerakonna liikmed osalevad 2017.aasta kohalike omavalitsuste valimistel valimisliitudes.

3. Eesti Vabaerakond ei kasuta valimistel “peibutusparte” (kandideerimist mandaati vastu võtmata) ega talu “kahel toolil istumist“ (üheaegset kuulumist Riigikokku ja kohalikku volikokku).

4. Eesti Vabaerakond pakub poliitilist platvormi kõigile Eesti inimestele, kes jagavad meie vaateid Eesti riigi arendamisel ning kes soovivad end ka erakondlikult määratlemata lüüa kaasa suures poliitikas ja osaleda parlamendivalimistel.

Siit leiad vabaerakondlased ja toetaja liikmed valimisliitudest: VAJUTA SIIA!