Vabaerakond pärib aru kaasava hariduse rakendamise kohta

Uudised15.10.2018

Vabaerakonna Riigikogu fraktsioon esitas haridusminister Mailis Repsile arupärimise erivajadustega lastele kohandatud koolides toimuva õppetöö kohta.

Vabaerakondlased soovivad teada, kas koolides töötavad laste abistamiseks vajalikud tugispetsialistid. Ning kas mitmed esile kerkinud küsimused ja probleemid on lahendatud.

Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muudatustega soovis haridus- ja teadusministeerium kindlustada kaasava hariduse kontseptsiooni tegelikku rakendumist Eesti koolides.

Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni aseesimees ja parlamendi kultuurikomisjoni liige Krista Aru selgitab, et kõik teemaga seotud osapooled (lapsevanemad, õpetajad, koolijuhid, tugispetsialistid, omavalitsusjuhid) on selle lähenemise põhimõtteliselt õigeks kiitnud.

„Sama nimetasid peaaegu kõik osapooled ka mitmeid kitsaskohti, mis seaduse muudatuste rakendamist ohustavad. Uus õppeaasta on alanud ja soovimegi teada, kas ja kuidas lahendas ministeerium alanud õppeaastaks erinevad seaduse rakendamisega esile kerkinud probleemid,“ ütles Aru.

Vabaerakonna Riigikogu fraktsioon soovib haridusminister Mailis Repsilt teada, millise rahaga tagatakse koolides õpilase individuaalsetele vajadustele vajalik tugitegevus. „Mis ulatuses ja missuguste tähtaegadega eraldab haridus-ja teadusministeerium kohalikele omavalitsustele õpitoe rakendamiseks lubatud haridustoetust?“ küsitakse arupärimises.

Veel päritakse, kuidas on tagatud erinevateks toeliikideks eraldatud raha sihipärane kasutamine. Ning kuidas on  koolidel õnnestunud õppeaasta alguseks täita kohustust tagada  erivajadustega õpilasele õppe koordineerija ja tugispetsialistid?

Muuhulgas pärivad vabaerakondlased, kuidas on käivitunud Rajaleidjate võrgustiku baasil toimiv kooliväliste nõustamismeeskondade töö. „Projektiperiood lõpeb 2020. aastal. Kuidas tagatakse projekti jätkumine ja kuidas jõuavad nõustamismeeskondade soovitused õpetajateni, kes vahetult erivajadustega lastega tegelevad?“ küsivad Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni liikmed haridusminister Repsilt.

Ühtlasi soovib fraktsioon kuulda, kui palju suurendas ministeerium selle õppeaasta alguses riiklikku koolitustellimust psühholoogidele, logopeedidele ja eripedagoogidele. Kui paljud koolidest olid sunnitud õppeaastat alustama vajalike tugispetsialistideta?

Vabaerakondlased puudutavad oma arupärimises ka koolides juba üsna levinud abiõpetajate küsimust. Pärides, kui kaugele on ministeerium jõudnud abiõpetaja rolli ja ametiülesannete täpsustamisega. „Kas on välja töötatud Eesti haridusmaastikule sobivaim abiõpetaja rakendamise mudel?“ oodatakse haridus- ja teadusministrilt vastust.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.