Vabaerakond peab üldkoosolekut

Uudised07.06.2019

Sel pühapäeval toimub Rapla Kultuurikeskuses (Tallinna mnt 17a, Rapla) algusega kell 11.00 Eesti Vabaerakonna üldkoosolek.

Üldkoosolekul kinnitatakse majandusaasta aruanne, muudetakse põhikirja ja valitakse uued juhtivad organid. Samuti antakse ülevaade Eesti Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni tegemistest.

PÄEVAKORD

11:00 Koosoleku avamine
Koosoleku rakendamine (juhataja, protokollija, mandaatkomisjoniliikmete, häältelugemiskomisjoni, üldkoosoleku päevakorra hääletamine. Senise juhatuse tagasi astumine.
11:15 Põhikirja muudatuste tutvustamine ja kinnitamine (hääletamine)

11:45 Juhatuse tegevuse aruanne – Elo Lutsepp
12:00 Majandusaasta aruanne – Vahur Kollom
12:05 Revisjonikomisjoni aruanne – Anne Hansberg
12:15 Majandusaasta aruande kinnitamine (hääletamine) – Vahur Kollom
12:25 Aukohtu aruanne – Lembit Tuur
12:35 Kohvipaus
12:50 (Lõpeb hääletussedelite väljastamine)
12:50 Kandidaatide tutvustamine ja kohapeal esitatud kandidaatide üles seadmine (lõpeb kandidaatide esitamine)
13:50 Algab sedelitega hääletamine
13:50 Lõuna
14:50 Lõpeb sedelitega hääletamine, valimiskomisjon alustab tööd
14:50 EVA fraktsiooni töö aruanne – Andres Herkel
15:05 Poliitiline avaldus– Elo Lutsepp
15:15 Registreeritud sõnavõtud
15:45 Kutsutud külalise esinemine – Aleksander Laane (Erakond Eestimaa Rohelised)
16:15 Valimistulemuste kinnitamine
16:30 Uue esimehe / juhatuse esindaja kõne
16:45 Ametliku osa lõpp

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.