Vabaerakond: Ratase valitsuse põlevkiviusk ja Eesti Energia eeliskohtlemine peab lõppema

Uudised11.11.2018

Vabaerakonna keskkonnaprogramm toetub teadmistele, mitte emotsioonidele.
“Meie eesmärk on pärandada järgnevatele põlvedele, meie lastele, puhas
ja elurikas Eestimaa loodus. Peame vältimatult oluliseks ökoloogiliselt
tasakaalus keskkonda, ent samal ajal loome vähese süsinikuheitega
konkurentsivõimelise majanduse,” kinnitab Vabaerakonna esimees Kaul Nurm.

Vabaerakonna valimisprogrammis on ligikaudu sadakond erinevat tegevust, mis
toetavad Eesti looduse arukat ja keskkonnasäästlikku, samas mõistliku
majandamise põhimõtet. “Meie lähenemine on igal juhul teadmistepõhine.
Me ei sea kahtluse alla globaalset soojenemist ega selle leevendamiseks
sõlmitud Pariisi kliimakokkulepet. Võtame tõsiselt Euroopa Liidu
liikmesriikide poolt endale võetud kohustust hoida maakera keskmise
temperatuuri tõus oluliselt alla 2 °C taseme võrreldes ajaga enne
tööstusrevolutsiooni. Eestil tuleb jätkuvalt vähendada saastavat
energiatootmist järk-järgulise põlevkivienergeetikast väljumise ja
taastuvenergia tootmise suurendamisega. Erinevalt Jüri Ratase valitsusest
oleme seisukohal, et selle eesmärgini ei vii meid lähemale Eesti Energia
eeliskohtlemine,” ütleb Nurm.

Nurme sõnul soovib Vabaerakond selle asemel oluliselt liberaliseerida
Eesti energiaturgu luues õiglase, avatud ja vaba konkurentsi kõikide
energialiikide pakkujatele. “Selleks tuleb eraldada jaotusvõrk Eesti
Energiast, muuta hinnaregulatsioone elektri- ja gaasivõrkudes ja
kaugkütte turul, võimaldada rahvusvahelisi koostöömehhanisme
taastuvenergia toodanguga kauplemiseks, tekitada avalik konkurents CO2
heitmekvootide ja EL-i toetusfondide vahendite võimalikult efektiivsele
kasutamisele ja avada senine kaugkütteturg,” loetleb Vabaerakonna esimees
erinevaid võimalusi Eesti energiatootmise mitmekesistamiseks.

Terve Eesti heaks!

Eesti vajab haja- ja mikrotootmiseks ümberkorraldatud nutikaid
elektrivõrke. “Võtame eeskujuks Saksamaa. Ka Eestis võiks praktiliselt
igast majapidamisest saada lihtsate vahenditega elektrienergia tootja,”
usub Nurm.

Eestil tuleb jätkuvalt püüda energiasäästu elamufondi
rekonstrueerimisega energiatõhusamaks: mida kaugemal pealinnast, seda
suurem osakaal peaks olema vastavatel toetusmeetmetel. “Eestil tuleb hakata
rakendame uusi avaliku sektori regulatsioone ja investeerimis- ja
maksupoliitilisi meetmeid vähese CO2 heitega majandusele üleminekuks.

Meil tuleb jätkata süsinikuvaru sidumisega põllumajanduses ja
metsanduses, mille esimeseks eelduseks on lõpetada põllu- ja metsamaa
täisehitamine,” lisab Vabaerakonna juht.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.