Vabaerakond saatis Riigikogule teabenõude kuluhüvitiste kasutamise kohta

Pressiteade, Uudised24.04.2020

Eesti Vabaerakonna juhatus saatis Riigikogule teabenõude kuluhüvitiste kasutamise kohta 2020. a esimeses kvartalis.

Teabenõude sisu on järgmine:

„Austatud Riigikogu esimees Henn Põlluaas

Eesti Vabaerakond leiab, et kõrgemate riigiteenijate seadustest tulenev palgatõus kriisi ajal riivas inimeste õiglustunnet. Palgatõus puudutas ka Riigikogu liikmeid. Lisaks ametipalgale hüvitatakse Riigkogu liikmele kuluhüvitised igas kalendrikuus maksimaalselt 30% ametipalgast.

Eriolukorra ajal on avalikkusel oluline teada, kuidas käituvad rahva poolt valitud saadikud keerulises olukorras.

Sellest tulenevalt palume Teil Vabaerakonnale esitada järgmised dokumendid:

1. Elektroonilised dokumendid (või nendest koopiad), milles on välja toodud Riigikogu fraktsioonide poolt 2020. a esimeses kvartalis kuluhüvitistele kulunud summa kokku.

2. Elektroonilised dokumendid (või koopiad nendest), milles on välja toodud andmed palju hüvitati Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Eesti Reformierakonna, Erakonna Isamaa ja Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonidele kuluhüvitisi 2020. a esimeses kvartalis.

3. Elektroonilised dokumendid (või nendest koopiad), milles on välja toodud andmed palju hüvitati Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Eesti Reformierakonna, Erakonna Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni saadikutele ehk riigikogu liikmetele kuluhüvitisi 2020. a esimeses kvartalis.”.

Eesti Vabaerakonna juhatus on seisukohal, et avaliku sektori kulude kärpimine peab saama alguse kõige kõrgemalt tasandilt. Peab vähendama kõrgemate riigiteenistujate ametipalka. Muudatus puudutaks eelkõige presidendi, Riigikogu liikme, valitsuse liikme, kohtuniku, riigisekretäri ja paljude teiste ametipalka. Samuti peab kaotama ära Riigikogu liikmete kuluhüvitised ja vähendama poole võrra eraldisi erakondadele.

Riigi kulude kokkuhoiuks ei ole õige kärpida nende inimeste palkasid, kus riik kohtub reaalselt inimestega – päästeamet, politsei, meditsiinitöötajad, õpetajad. Samuti nende palkasid, kelle sissetulek on niigi väike.

Eesti Vabaerakond algatas rahvaalgatus.ee keskkonnas petitsiooni, millega soovib, et Riigikogu muudaks seadusi alljärgnevalt:

1. Vähendab erakondadele riigieelarvest eraldatavat raha poole võrra.

2. Vähendab kõrgemate riigiteenijate sh Riigikogu ja valitsuse liikmete ametipalka 20 protsenti.

3. Kaotab ära Riigikogu liikmete kuluhüvitised.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.