Vabaerakond soovib kõikidele lastele tagada tasuta kodulähedase lasteaiakoha

Uudised18.10.2018

Vabaerakonna Riigikogu fraktsioon andis üle koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle eesmärk on tagada kodulähedane tasuta lasteaiakoht kõikidele lastele üle Eesti.

„Riik peab panustama elukeskkonda, kus lapsed on soovitud ja oodatud. Meie soov on vähendada lapsevanemate majandusliku koormust, mis on eriti suur üksikvanematel ja madalapalgalistel. Eelnõust võidavad ka kõik suurpered.“ ütleb Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni aseesimees, parlamendi kultuurikomisjoni liige Krista Aru.

Vabaerakond peab oluliseks alushariduse integreerimist riigi ja omavalitsuse poolt tagatud haridussüsteemi. „Tegemist on ka olulise demograafia meetmega. Arvestades, et lasteaia kohatasude kompenseerimisele on toetust avaldanud enamus Riigikogus esindatud erakondi, ootame ka selle algatuse seaduseks saamist,“ ütles Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees, eelnõu üle andnud Andres Herkel.

Kui Riigikogu otsustab Vabaerakonna ettepanekut toetada, jõustuks seadus järgmise aasta 1. augustil. Enne seaduse jõustumist peab valitsus välja selgitama riigi poolt finantseeritava lasteaia kohatasu reaalse hinna kohalikes omavalitsustes. Kui kodulähedane lasteaiakoht oleks kõigile lapsevanematele tasuta, tähendaks see riigieelarvele ligikaudu 65 miljoni eurost kulu.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.