Vabaerakond soovib minister Repsilt selgitusi hariduselu kitsaskohtade lahendamisest

Uudised25.09.2018

Eesti Vabaerakonna fraktsioon esitas 25. septembril arupärimise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile.

„Kaasava hariduse sisuline külg on väga oluline ja mitmetahuline.  Probleeme on siin palju ja neist tuleb avalikult rääkida, et koos vastuseid leida,“ ütles arupärimise üleandja, Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Krista Aru.

Arupärimises küsitakse, kas koolidel olid õppeaasta alguseks olemas erivajadustega õpilastele sobivad ruumid ja õppevahendid. Samuti täpsustatakse erivajadustega õpilase õppetöö koordineerijate ja kõikide teiste vajalike tugispetsialistide olemasolu.

Veel tahetakse arupärimisega saada selgust, kuidas on käivitunud Rajaleidjate võrgustiku baasil toimiv kooliväliste nõustamismeeskondade töö. Ning kuidas jõuavad nõustamismeeskondade  soovitused õpetajateni, kes vahetult erivajadustega lastega tegelevad?

Ministrilt oodatakse vastuseid ka küsimusele, kas ministeerium suurendas koolitustellimust tugispetsialistide koolitamiseks kõrgkoolides ning kui kaugele on ministeerium jõudnud abiõpetaja rolli ja ametiülesannete täpsustamisega. Kas pärast rohkem kui poole aasta möödumist seadusemuudatuse rakendumisest on ministeerium lõpuks välja töötanud Eesti haridusmaastikule sobivaima abiõpetajate rakendamise mudeli?

Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muudatuste eesmärk on kindlustada igale lapsele  parim võimalik hariduse. Kõik lapsed peavad saama õppida koolis, kus neid vastavalt vajadusele abistatakse ja toetatakse.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.