Vabaerakond soovib säästa 450 000 eurot maksumaksja raha

Uudised15.05.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon esitas seaduseelnõu, millega seataks ülempiir ministrite arvule. Vabaerakondlaste meelest piisaks Eestile maksimaalselt kaheteistkümnest ministriks.

Eelnõu esitanud Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liikme Külliki Kübarsepa sõnul on selle eesmärgiks muuta selgemaks ministeeriumide juhtimist ja vähendada riigi kulutusi valitsuse liikmetele ning nõunikele vähemalt 447 700 euro võrra. Kübarsepa sõnul peab ära kaotama kolme ministri ja seitsme nõuniku ametikohad.

Ettepaneku sisu on, et ühe ministeeriumi dubleerivad ministri ametid tuleb uuesti ühendada. “Puudutab see siis majandus- ja kommunikatsiooni-, sotsiaal- ja rahandusministeeriumi valdkondi. Samuti soovitame liita keskkonna- ja maaeluministeeriumid. Ehk optimaalne valitsuse suurus võiks olla 11-12 liiget, mis arvestab Eesti vähenevat elanikkonda ja tööjõupuudust erasektoris,” selgitab Kübarsepp.

Ministrite palkasid reguleerib Eestis kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus. Vastavalt seadusele indekseeritakse kõrgeim palgamäär iga kalendriaasta 1. aprilliks. Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse järgi on ministri kuupalk 4552 eurot ühes kalendrikuus. Tööandja kulu kokku on ühes aastas ministri kohta ligikaudu 72 640 eurot. Kui kaotada ära kolm ministrikohta, hoiab riik kokku ühes aastas vähemalt 217 949 eurot.

Rahandusministeeriumi palgaandmete järgi oli 1. aprilli seisuga tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskil kolm nõunikku, kuupalgaga 2400 eurot kuus. Nende palk aastas kokku on arvestuslikult ligikaudu 86 400 eurot, kulud tööandjale koos sotsiaalmaksuga aga 114 900 eurot aastas.

Ministeeriumi struktuuri järgi oli Jaak Aabil ajal riigihalduse ministril kaks nõunikku. Tööandja kulud ühes aastas on ministri kahele nõunikule ligikaudu 67 000 eurot.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palol on kaks nõunikku, kelle põhipalkadeks kulub 3000 eurot kuus. Ühes aastas on tööandja kulu kokku 47 880 eurot.  Arvestades eeltoodut, kulub ministeeriumite nõunike palkadeks ligikaudu 229 700 eurot aastas. Kui aga kaotada ära kolme ministri ja seitsme nõuniku ametikoht, hoiab riik ühes aastas kokku vähemalt 447 700 eurot.

 

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.