VIDEO: Vabaerakond soovib väikeettevõtjate halduskoormust oluliselt kergendada

Uudised, Video22.11.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon andis üle käibemaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu. Selle eesmärk on kehtestada käibemaksu maksustamisperioodiks kuni kümne töötajaga väikeettevõtjatele, mille käive on kuni 200 000 eurot aastas, üks aasta. Kui kuni kümne töötajaga väikeettevõtte käive on 200 000 – 2 000 000 miljonit eurot aastas, pikeneks käibemaksu maksustamisperiood kuni kolme kuuni. Samas ei takista muudatus ettevõtetel deklareerida käibemaksu soovi korral igakuiselt.

„Pikem käibemaksu maksustamisperiood vähendab väikeettevõtjate ja maksuameti halduskoormust. Vähem bürokraatiat võimaldab mõlemal poolel keskenduda põhitegevusele. Vabaerakonna sõnum on eelnõu üleandmisel see, et riik on võrdne partner ja teeb omalt poolt kõik ettevõtluse arendamiseks. Väikeettevõtjate olukord muutuks igal juhul õiglasemaks,“ ütles eelnõu üle andnud Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige ja parlamendi rahanduskomisjoni liige, ettevõtja Enn Meri.

Vabaerakonna eelnõu sihtgrupiks on mikroettevõtted kuni 10 töötajaga ja aastase käibe ja/või bilansilehega kuni kaks miljonit eurot. Statistikaameti andmetel moodustavad sellised firmad 94% kõigist Eestis tegutsevatest ettevõtetest.

Enn Meri hinnangul tekitab ühekuuline käibemaksu deklareerimise periood väikeettevõtja jaoks bürokraatlikke lisakohustusi, mis on nende suhtes ebaõiglane. „Seadustes on liiga suur halduskoormus, kui isik soovib kasutada kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorda, vähendada intressi või ajatada maksuvõlga. Sageli ei ole väikeettevõtjad teadlikud seaduses olevatest normidest. Intressi määr on aga maksuvõla korral ebamõistlikult kõrge ja juriidilised isikud peavad tasuma selle pealt ka tulumaksu, sest tegemist ei ole ettevõtlusega seotud kuluga. See tähendab, et ettevõtete kogukulu hilinenud maksukohustuselt ei ole aastas mitte 21,9%, vaid koos tulumaksuga umbes 27%,“ kirjeldab Meri.

Euroopa Komisjon esitas tänavu 18. jaanuaril EL-i Nõukogule menetlemiseks direktiivi ettepaneku, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi väikeettevõtete erikorra osas. Selle artikkel 294i ütleb, et käibedeklaratsiooniga hõlmatud maksustamisperiood väikeettevõtjate jaoks on üks aasta.

Terve Eesti heaks!

Euroopa Komisjon on märkinud, et käibemaksukohustus on eriti koormav väikeettevõtjate jaoks, kuna neil on vähem raha kui suurettevõtjatel. Käibemaksudirektiivis on seepärast ette nähtud mitmed sätted, mille eesmärk on kergendada käibemaksukohustuslasest väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate koormust.

Käibemaksudirektiiviga nähakse ette ka lihtsustatud käibemaksukohustus, kuid väljaspool väikeettevõtete erikorda. Need meetmed on vabatahtlikud – liikmesriigid võivad neid rakendada ja ettevõtjad võivad neid kasutada. Seega tuleks liikmesriikidel ka kehtestada lihtsustatud käibemaksukohustused maksust mittevabastatud väikeettevõtjate jaoks. Need kohustused peaksid hõlmama lihtsustatud registreerimist, lihtsustatud raamatupidamist ja pikemaid maksustamisperioode, mille tulemusel tuleks käibedeklaratsioone esitada harvem.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.