Vabaerakond: sotsid, EKRE ja oravad jätsid Eesti rahvuslikud huvid kaitsmata

Uudised26.11.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkeli sõnul surusid erinevaid kokkuleppeid sõlminud sotsid riigikogus läbi ÜRO ränderaamistiku toetava avalduse teksti. Seejuures jäeti Eesti inimestele ütlemata, et ÜRO ränderaamistiku sõnastustes leidub hulk probleeme ja rännet põhjendamatult idealiseerivaid loosungeid.

„Heaks kiidetud avaldus sarnaneb väga sellele, mille tõid sotsiaaldemokraadid ka algselt parlamendi ette. Meie saime läbi viia mõned redaktsioonilised ettepanekud, kuid sisulisemaid ei arvestatud. Tänase päeva võitjad on kahtlemata sotsid ja kaotajad reformierakondlased ja EKRE. Sotsid surusid riigikogus läbi avalduse, mis annab presidendile ja valitsusele küll vabad käed ränderaamistikku toetada, kuid nad jätsid kasutamata võimaluse arvestada avalduses jõulisemalt Eesti rahvuslikke huve. Ka ränderaamistiku toetamise korral oli võimalus meie märkused ja reservatsioonid esile tuua. Selle asemel lükati tagasi Vabaerakonna kaks olulist ettepanekut, millest üks väljendas mittenõustumist rännet idealiseerivate sõnastustega ja teine ütles, et raamistikust ei tohi Eestile tuleneda õiguslikke tagajärgi ja regulaarse rände suurenemist, ” rääkis Herkel.

Terve Eesti heaks!

„Reformierakond näitas avalduse lõpphääletusel sihilikult hääletamata jättes oma hambutust. Jäi mulje, et ainus, mis neid huvitas oligi ränderaamistiku valitsusse tagasi põrgatamine. Arusaamatuks jäi ka EKRE väliselt jõuline, kuid seesmiselt kummaline positsioon, kui hakati istungit tahtlikult venitama ja hääletati ka nende ettepanekute vastu, mis oleksid teksti oluliselt tugevamaks muutnud,“ võttis Vabaerakonna fraktsiooni esimees pikaks veninud istungi kokku.

“Kahju on sellest, et EKRE ja sotside äärmusseisukohtade vahel positsioone jaganud jõud ei suutnud piisavalt koostööd teha, et riigikogu avaldus oleks tugevam ning tõstaks ränderaamistiku nõrgad kohad selgemalt esile,” lisas Herkel.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.