Vabaerakond tegutseb terve Eesti heaks

Uudised28.06.2019

Eesti Vabaerakond teab, et hea töö ja tulus ettevõtlus on võimalik terves Eestis. Meie regionaalpoliitika keskmes on ettevõtluse, töökohtade ja majandusliku konkurentsivõime arendamine kõikides piirkondades üle Eesti.

Ühe lahendusena oleme välja pakkunud Tallinna ja ülejäänud Eesti jagamist Euroopa Liidu struktuurifondide toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks eraldi mittehalduslikus majanduspiirkonnaks eesmärgiga vähendada pealinna ja muu Eesti arenguerinevusi. Selline tegevus annab Eesti riigile rahalist võitu kuni 1 miljard eurot iga 7-aastase ELi finantsperioodi jooksul. Tegemist on vahendiga, millega saab tagada terve Eesti tasakaalustatud arengu.

Universaalsete avalike teenuste kättesaadavus peab olema tagatud kõikides maakonnakeskustes. Nende teenuste tagamiseks tuleb samuti kasutada tõukefondide raha, mis kaheks jagamise tagajärjel on võimalik suunata piirkondadesse.

Eesti Vabaerakonna liige Kaul Nurm annab esmaspäeval 1.juulil kell 10.00 Riigikogu esimehele Henn Põlluaasale üle 1300 allkirjaga petitsiooni “Jagame Eesti EL toetuste taotlemisel kaheks”.

Kaul Nurm: “Petitsiooni koostajana olen tänaseni seisukohal, et Eesti Vabariigi valitsuse otsus mitte jagada Eesti majandusterritooriumit Euroopa Liidu finantsperioodi 2021-2027 toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks läheb Eesti maksumaksjale maksma kuni 1,4 miljardit lisaeurot” ja lisas ”See hakkab täiendama suhkrutrahvi ning prügimajanduse ja põlevkivienergeetika saamatu ümberkorraldamisega tekitatud pikka ebaõnnestumiste jada.”.

Nii Eesti kui Leedu valitsustele oli majandusprognooside kohaselt juba 2013. aastaks teada, et hiljemalt 2016. aastaks on meie riikide sisemajanduse kogutoodang (SKT) elaniku kohta ostujõu standardi järgi üle 75% Euroopa Liidu (EL) keskmisest.

See toob endaga kaasa liikmesriigi staatuse muutumise vähemarenenud piirkonnast üleminekupiirkonnaks ja tähendab umbes 30% väiksemat ELi struktuurifondide toetuseelarvet koos 30% kõrgema siseriikliku kaasfinantseerimise määraga.

Seoses esmaspäevase sündmusega korraldab Eesti Vabaerakond Riigikogu ees, aadressil Lossi plats 1a algusega kell 9.30 avaliku koosoleku nimega “Terve Eesti heaks”. Avalikku koosolekut toetavad ka Erakond Eestimaa Rohelised ja Elurikkuse Erakond.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.