Vabaerakond toetab laiapõhjalist riigikaitset

Varia16.11.2018

Vabaerakond on sõnastanud lühidalt ja ülevaatlikult oma riigikaitsepoliitika põhimõtted.

VABAERAKONNA KAITSEPOLIITIKA ALUSED:

 • hoitud riik ja laiapõhjaline riigikaitse;
 • riigikaitsekulud vähemalt 2% SKT-st;
 • kohustuslik ajateenistus ja reserv;
 • vabatahtlike kaasamine;
 • vajalikud võimekused õhus, maal ja veel;
 • NATO on Eesti jaoks kaitsevõime oluline täiendav component;
 • ajateenistust tuleb väärtustada(pangalaenude külmutamine, soodustingimustel relvaluba, autojuhiluba jmt);
 • esmaabi andmise oskus on oluline osa riigikaitsest.

VABAERAKOND SOOVIB KAITSEVÄGE, KUS:

 • teenivad ainult riigile lojaalsed ning põhjaliku taustakontrolli läbinud isikud;
 • bürokraatiat on oluliselt vähendatud ning väljaõppega tegelev isikkoosseis saab sellele täielikult keskenduda;
 • ajateenistus on atraktiivne, efektiivne ning kaasaegne;
 • palgad on seotud keskmise palgaga ning erinevad sotsiaalsed tagatised tagavad elukutse populaarsuse;
 • on välja arendatud erioperatsioonide võime ja juurutatud asümmeetrilise sõja põhimõtted;
 • kõik  veteranid on väärtustatud ning saavad riigilt igakülgset abi.

VABAERAKOND SOOVIB ÜHISKONDA, MILLES:

 • on loodud elanikkonna mitmekülgne teavitussüsteem kriisisituatsiooni tarbeks;
 • elanikud on valmis erinevateks kriisisituatsioonideks ning asjakohane abimaterjal on vabalt kättesaadav;
 • kohalike kogukondade liidreid ja kohalikke omavalitsusi kaasatakse erinevatele õppustele;
 • suuremad omavalitsused ladustavad, haldavad ning käitlevad kütust, vett, kuivained, sidevahendid ja meditsiinivahendid sellisel hulgal, mis tagavad piirkonna elanike ellujäämise talvistes oludes vähemalt 3 ööpäeva jooksul;
 • Kaitseliidu liikmete arv on kasvanud ning vabatahtlik riigikaitse on populaarne.

VABAERAKOND TOETAB KOOSTÖÖD JA KOMMUNIKATSIOONI, MILLES:

 • lähtutakse Eesti Julgeolekustrateegia põhimõtetest;
 • panustatakse liitlassuhetesse ja kaitsealasesse koostöösse eelkõige NATO  ja Euroopa Liidu raames;
 • Eesti meediaruumis tegutsevad teise riigi propagandat edastavad meediaväljaanded on märgistanuda vastavate hoiatusega;
 • riik edastab erinevate meediakanalite kaudu rohkem adekvaatset informatsiooni muukeelsele elanikkonnale;
 • kaitsetööstus on riigi jaoks strateegiliselt tähtis ning sellealast teadustööd rahastatakse riigieelarvest.

VABAERAKOND SOOVIB SISEJULGEOLKUT, KUS:

 • piirivalve teenistusülesanded on seotud ainult piiri kaitsmisega;
 • piirile rajatakse kõrgtehnoloogiline füüsiline tõke, mida valvavad piirivalveametnikud ning Kaitseliidu piiriäärsed üksused;
 • tule -ja liiklusõnnetustes hukkunute arv väheneb oluliselt;
 • suitsu -ja vinguandurid on olemas igas majapidamises ning nende hankimiseks eraldatakse vahendid riigieelarvest;
 • Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti töötajate palgad on seotud keskmise palgaga;
 • korruptsiooni, majanduskuritegude ja rahapesuga võideldakse senisest tõsisemalt ja karistused karmistatakse;
 • karistatud isikud ja organisatsioonid ei saa osaleda riigi ning kohalike omavalitsuste töös.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.