Vabaerakond toetab teadusasutuste ühispöördumist Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus

Pressiteade, Uudised03.02.2020

Eesti Vabaerakond ühines kuue akadeemilise eesti keele ja kultuuri uurimisasutuse avaliku pöördumisega Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus.

Eesti Vabariigi Presidendile, Vabariigi Valitsusele, Riigikogule, haridus- ja teadusministrile, kultuuriministrile, Teadus- ja Arendusnõukogule ning Eesti Teaduste Akadeemiale suunatud pöördumises juhitakse tähelepanu katastroofilisele olukorrale Eestit ja Eesti kultuuri uurivate teaduste riiklikul rahastamisel ja nõutakse, et Eesti teaduspoliitika peab oma näo pöörama Eesti poole. Praegune rahastamissüsteem on ebapiisav ja liiga tugevalt kaldu loodus-, reaal- ja tehnikateaduste poole. Pöördumises esitatakse konkreetsed ettepanekud vältimatuteks sammudeks tagamaks rahvusteaduste ellujäämine, ilma milleta satub küsimärgi alla eesti keele ja kultuuri elujõu kestmine laiemalt.

Vabaerakond ühines pöördumisega, sest seal esitatud probleemid ja ettepanekud on täielikus kooskõlas meie programmiga.

Vabaerakond seisab Eesti rahva ja eestluse püsimajäämise eest! Meie eesmärk on luua tingimused, et eestlased saaksid elada ja viljeleda siin Eestis oma keelt ja kultuuri nii sel kui ka järgmistel sajanditel. Teeme kõik, et Eesti rahvas oma keele ja kultuuriga ei hääbuks,“ seisab meie programmis. „Vabaerakond peab kultuuri järjepidevat ja kestlikku hoidmist Eesti kui rahvusriigi üheks peamiseks eesmärgiks ja ülesandeks,“ võtab programm kokku meie poliitilise vaate.

Vabaerakonna aseesimees Märt Läänemets kommenteerib pöördumist: „See on humanitaaride ja uurimisasutuste meeleheitlik hüüe, sest olukord on tõesti hull. Meie humanitaarteadlased ja -teadused on üle elanud nõukogude okupatsiooni ja majanduslikult rasked üleminekuaastad. Kas nüüdne – sõnades rahvuslik, tegudes külma kõhuga parteibürokraatlik – koalitsioon läheb tõesti ajalukku rahvusteaduste küünilise väljasuretajana?“ Ta lisab: „Meie õiguskaitsjad otsivad tikutulega põhiseaduslikku riivet üksikute seaduseelnõude juures, aga miks ei juhita tähelepanu juba mitme järjestikuse valitsuse põhiseadusevastasele tegevusele rahvuskultuuri ja rahvusteaduste ahistamisel.“

Nimetatud pöördumise algatasid Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Keele Instituut, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Rahva muuseum. Pöördumist toetab üle saja asutuse ja ühingu. Vaid neli päeva rahvaalgatus.ee kodulehel üleval olnud pöördumisele on oma toetusallkirja andnud juba üle 1000 inimese.

Eesti Vabaerakond

3. veebruaril 2020

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.