Vabaerakond: toetame abivajajate väärikat hakkamasaamist kogu elukaare ulatuses

Uudised20.10.2018

Vabaerakonna esinduskogu tänasel infopäeval arutati erakonna valimisprogrammi sotsiaalpoliitika, perepoliitika ja kaitsepoliitika põhisõnumeid.

Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni liige ja sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm tõi sotsiaalse õigluse teema all välja sõnumid eakate, puudega inimeste, töö- ja võrdsuspoliitikas ning sotsiaalkaitses.

„Vabaerakond soodustab kodust hooldust ja hakkamasaamist. Eakal ja tema hooldajal peab jääma valikuvabadus saada tuge kodus või hoolekandeasutuses. Selle rahastamiseks loome hoolduskindlustussüsteemi, kus osa maksab inimene ise, osa riik ja osa omavalitsus. Pensionid tuleb muuta maksuvabaks ning pensionitele siirdumise aeg teha paindlikuks,“ sõnastas Haukanõmm Vabaerakonna põhilubadused.

Vabaerakonna Pärnumaa piirkonna esimees Heli Künnapas tõi välja erakonna põhisõnumid perepoliitikas.

„Vabaerakond toetab tasuta kodulähedaste lasteaiakohtade tagamist kõikidele lastele. Lasterohkele peredele peab looma võimalused saada riikliku garantiiga kodulaenu või liisida soodsamalt suuremat sõiduautot. Vabaerakond peab vajalikuks, et igale lapsele tuleb tagada ühes tasuta huviringis osalemine ning lähtuvalt laste arvust perekonnas tuleb rakendada maksusoodustusi,“ rääkis Künnapas.

Vabaerakonna esinduskogu liige Arvet Lindström keskendus laiapõhjalise riigikaitsepoliitika sõnumitele.

„Vabaerakond toetab kohustuslikku ajateenistust  ning kombineeritud riigikaitse süsteemi. Meie elukutselisi kaitsejõude peab toetama piisav varu reservväelasi ning kodanikualgatuse korras kaasatud vabatahtlikud,“ ütles Lindström.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.