Vabaerakond tõstis puuetega laste toetusi mitmekordselt

Uudised13.02.2019
Riigikogukiitis 72 poolthäälega heaks Vabaerakonna algatatud puuetega inimestesotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle järgi tõusevad uuestaastast keskmise ja raske puuetega lapse sotsiaaltoetus kahekordseks ningsügava puudega lapsetoetus kolmekordseks.

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooniesimehe Andres Herkeli sõnul on erinevad valitsused jätnud puuetega lapsedviimase tosinkonna aasta jooksul täielikku unarusse. „Kuna puuetega lastetoetust ei ole tõstetud 2006. aastast, siis polnud õige teha näilikku tõstmistminimaalsete summadega mängides, vaid tõsta toetusi märgatavalt ja oluliselt,“rõhutas Herkel.

Vabaerakonna fraktsiooni esimeeskiitis riigikogu sotsiaalkomisjoni tööd, kes süüvis sisuliselt puuetega lastemuredesse, mitte ei hääletanud opositsioonilise Vabaerakonna esitatud eelnõuaruteluta menetlusest välja ainuüksi seetõttu, et tegemist ei olnudvalitsusliidust tulnud ettepanekuga. „Kui riigikogus käitutaks ka teisteVabaerakonna algatatud eelnõudega samasuguse pühendumusega, siis oleks neljaaasta jooksul palju rohkem Vabaerakonna häid ja sisulisi mõtteid ellu viidud,“ütles Herkel.

Statistikaameti andmetel on kaheteist aasta jooksulelukallidus tõusnud tervelt 47,1 protsenti. Herkeli sõnul tunnistabsotsiaalministeerium, et puuetega laste toetused on naeruväärselt madalad, kuidvalitsus soovib enne toetuste tõstmist korrastada kogu erivajadustega inimestetoetuste ja teenuste süsteemi. „Vabaerakonna hinnangul vajavad puudega lapsedsuuremat abi nüüd ja praegu. Need pered on olemas täna. Neil ei ole aega oodataseda, millal kõik analüüsid saavad tehtud ja kõik töögrupid on oma tahtlikultpikaks venitatud töö ära teinud,“ räägib Herkel.

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon andis jaanipäeva eel üle puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise eelnõu. Selle järgi tõstetakse alates 1. jaanuarist 2020 keskmise ja raske puuetega lapse sotsiaaltoetus kahekordseks ning sügava puudega lapsetoetus kolmekordseks. Kui praegu on keskmise puudega lapse sotsiaaltoetus 69,04 eurot, siis eelnõu vastuvõtmise järel tõuseks see 138,08 euroni kuus. Raske ja sügava puudega lapse sotsiaaltoetuse suurus on praegu 80,55 eurot kuus. Eelnõu järgi kerkiks raske puudega lapse sotsiaaltoetus 161,10 euro ja sügava puudega lapse toetus 241,65 euroni kuus. 2017. aastal maksti puudetoetust kokku 12 896 lapsele.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.