Vabaerakond: venekeelse alghariduse üleminekul eestikeelseks on keskne õpetajate roll

Uudised13.09.2018

Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni aseesimees Krista Aru esitas erakonna nägemuse parlamendis toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminekul eestikeelsele õppele.

Krista Aru ütles oma ettekandes, et Vabaerakonna fraktsioon toetab Eesti ühiskonnas tänini püsiva kahe paralleelse kultuuriruumi eksisteerimise sujuvat lõpetamist.

„Selle protsessi juhtimiseks on vaja eelkõige riigitarkust. Kogu küsimusel on ju ajaloolised juured, ühiskondlik-poliitiline tähendus ja väga sügav inimlik aspekt. Eesti riik tervikuna, Eesti iseseisvus, Eesti vabadus – need on väärtused, mida see ühiskond peab kandma. Neid peab teenima ka kogu meie keelepoliitika ja kogu Eesti hariduspoliitika. Oleme väga nõus sellega, et küsimus ei ole ainult koolihariduses ja kooliõpetuse korralduses. Küsimus on ka selle keele staatuses, maines ja meie enda väärtustes ning hoiakutes,“ selgitas Aru.

Aru viitas, et kui on langetatud poliitiline otsus viia venekeelsed lasteaiad ja koolid üle eestikeelsele õppele, tuleb lahendada hulk praktilisi küsimusi.

„Alates sellest, millised on õppevahendid ja kas need on olemas, ja kõige tähtsam: koolijuhid ja kooliõpetajad. Õpetaja on see, kes kujundab hinnanguid, väärtusi ja läbi õpetamise ka meelsust,“ rääkis Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Krista Aru.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.