Vabaerakonna eelnõu mitmekordistab puuetega laste tosin aastat tõusmata toetused

Uudised21.01.2019

Vabaerakonna eelnõus,mille eesmärk on tõsta 13 aastat muutumatuna püsinud puuetega laste toetusi,jõuab 31. jaanuaril riigikogu suurde saali.

21. jaanuaril toimunud riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil otsustati Reformierakonna kolme saadiku Maris Lauri, Liina Kersna ja Jüri Jaansoni vastuseisust hoolimata viia Vabaerakonna algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu teisele lugemisele.

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimehe Andres Herkeli sõnul on erinevad valitsused jätnud puuetega lapsed viimase tosinkonna aasta jooksul täielikku unarusse. „Kuna puuetega laste toetust ei ole tõstetud 2006. aastast, siis pole õige teha näilikku tõstmist minimaalsete summadega mängides, vaid tõsta toetusi märgatavalt ja oluliselt. See on vältimatu vigade parandus. Sellise lapse sünd perre või puude tekkimine hilisemas eluetapis on alati ootamatu. Mitte ükski inimene ei ole selleks valmis ega valmistunud ega kogunud selleks igaks juhuks ka rahalist tagavara,“ ütleb Herkel.

Herkeli sõnulpeab toetusi tõstes arvestama, et puuetega lastel oleks võimalik toime tullaoma igapäevaelus võrdselt teiste lastega nii palju, kui see on vähegi võimalik.„Samuti soodustab puudest tingitud lisakulude hüvitamine lapse õppimist jatöötamist ning aitab täita ka abi vajava lapse rehabilitatsiooniplaanispüstitatud eesmärke,“ sõnab Herkel.

Statistikaametiandmetel on kaheteist aasta jooksul elukallidus tõusnud tervelt 47,1 protsenti.Herkeli sõnul tunnistab sotsiaalministeerium, et puuetega laste toetused onnaeruväärselt madalad, kuid valitsus soovib enne toetuste tõstmist korrastadakogu erivajadustega inimeste toetuste ja teenuste süsteemi. „Vabaerakonnahinnangul vajavad puudega lapsed suuremat abi nüüd ja praegu. Need pered onolemas täna. Neil ei ole aega oodata seda, millal kõik analüüsid saavad tehtudja kõik töögrupid on oma tahtlikult pikaks venitatud töö ära teinud,“ räägibHerkel.

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon andis jaanipäeva eel üle puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise eelnõu. Selle järgi tõstetakse alates 1. jaanuarist 2020 keskmise ja raske puuetega lapse sotsiaaltoetus kahekordseks ning sügava puudega lapsetoetus kolmekordseks. Kui praegu on keskmise puudega lapse sotsiaaltoetus 69,04 eurot, siis eelnõu vastuvõtmise järel tõuseks see 138,08 euroni kuus. Raske ja sügava puudega lapse sotsiaaltoetuse suurus on praegu 80,55 eurot kuus. Eelnõu järgi kerkiks raske puudega lapse sotsiaaltoetus 161,10 euro ja sügava puudega lapse toetus 241,65 euroni kuus. 2017. aastal maksti puudetoetust kokku 12 896 lapsele.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.