Vabaerakonna eelnõu soovib teise Eesti esimesele järele aidata

Uudised15.01.2019
Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni eelnõu „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks“, mille eesmärk on aidata euroraha toel teine Eesti esimesele järele, jõudis 15. jaanuaril riigikogu suurde saali.

Eelnõu eesmärk on euroraha parem kasutamine Eesti tervikliku ja tasakaalustatud arengu huvides.

Vabaerakonna hinnangultuleks valitsusel taotleda Euroopa Liidult erandit Eesti jagamiseks kahekseraldi piirkonnaks Eurostati territoriaalüksuste liigituse alusel ja muuta Eestilähtekohti EL-i 2021-2027 eelarveperioodi läbirääkimisteks.

„Nii oleks võimalik tugevdada Eesti majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, aidata kaasa kogu Eesti ühtlasemale arengule, eriti aga elukvaliteedi tõstmisele, ettevõtluskeskkonna parandamisele ja uute töökohtade loomisele maapiirkondades. Harjumaa keskmine ostujõu standard SKT elaniku kohta läheneb 110%-ni, ülejäänud Eestil on see aga alla 60% EL-i keskmisest. 2016. aastal oli Eesti keskmine SKT elaniku kohta 16 035 eurot, samas Tallinnas oli see 26 462 eurot ja Põlvamaal vaid 6628 eurot. Alates EL-i astumisest kuni praeguseni on üheteistkümnes Eesti maakonnas SKT inimese kohta hoopis kaugenenud Eesti keskmisest ja neis maakondades toimub seega suhteline taandareng. Eesti keskmist ületavad ainult Tallinn, Tartu ja Harjumaa,“ põhjendab Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel eelnõu esitamise põhjusi.

„Eesti on alates 2004.aastast rakendanud EL-i struktuurifonde, kuid oleme nende kasutamisel olnudedukad üksnes Tallinna ja Tartu arendamisel. Piirkondi, kellele need toetusedtegelikult mõeldud on, iseloomustab aga majandusliku, sotsiaalse jaterritoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise asemel hoopis piirkondlikearenguerinevuste suurenemine,“ lisab Herkel.

Paljud 2004. aastalEL-iga liitunud riigid (näiteks Tšehhi, Poola, Ungari, Sloveenia ja Slovakkia)on seetõttu jaganud oma riigi territooriumi Eurostati territoriaalüksusteliigituses mitmeks eraldi piirkonnaks ainsa eesmärgiga aidata riigivähemarenenud piirkondi EL-i keskmisele kiiremini järele. Üldjuhul on seetähendanud enamarenenud pealinna piirkonna eristamist ülejäänud riigist. EntEesti valitsus aktsepteerib küll eespool kirjeldatud toetuste ümberjagamisemehhanisme EL-is, kuid on loobunud samade kriteeriumite ja toetuspõhimõteterakendamisest Eesti sees.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.