Vabaerakonna eelnõu vähendab Riigikogu liikme lahkumishüvitisi

Uudised22.08.2018

Vabaerakonna Riigikogu fraktsioon esitas täna menetlusse Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu.

Eelnõus vähendatakse Riigikogu liikmete nn. mandaadist vabatahtliku loobumise kompensatsioon kolme kuu ametipalgalt ühe kuu palgale. Samuti seatakse lahkumishüvitise saamise tingimuseks, et saadik peab olema töötanud Riigikogus vähemalt kaks aastat.

Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on Riigikogu praeguses koosseisus saadikute ametist lahkumine muutunud epideemiliseks ja puudutab kõiki suuri erakondi.

„Pahatihti võetakse vastu kolme kuu kompensatsioon ning asutakse mõnda muusse, tihti poliitilise sinekuurina omandatud ametisse. Viimane suurem lahkumislaine toimus 2018. aasta suve hakul, kui lahkusid Martin Repinski Keskerakonnast ning Deniss Boroditš ja Eerik-Niiles Kross Reformierakonnast,“ selgitas Herkel.

Vabaerakonna selgitusel astutakse antud eelnõuga konkreetne samm Riigikogu usaldusväärsuse ja autoriteedi taastamiseks. Eelnõu keskendub privileegi kaotamisele, millel puudub põhjendus.

Herkeli sõnul ei haaku kehtiv lahkumishüvitiste määramise kord ei avaliku teenistuse seaduse alusel ega mitte ka töölepingu seaduse alusel tekkinud töösuhetega. Ametnikud ja erasektori töötajad ei saa nautida samasugust õigust, kui nad otsustavad omal soovil töölt lahkuda (v.a. juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud). Töötukassa võimaldab saada oma osa töötukindlustusest, kuid tööandja ei maksa kolme palga ulatuses hüvitist pärast üheaastast töötamist.

„Siin avaldub terav ja põhjendamatu ebavõrdsus saadiku ja lihtkodaniku vahel ning see ebavõrdsus tuleb lõpetada,“ rõhutas Herkel.

Vabaerakond on ka varem oma avaldustes saadikute vabatahtliku deserteerumise neile rahva mandaadiga usaldatud tööst teravalt hukka mõistnud.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.