Vabaerakonna erakorraline üldkoosolek toimub 30.septembril Raplas

Uudised14.09.2018

Vabaerakonna erakorralisele üldkoosolek toimub 30. septembril Rapla Kultuurikeskuses (Tallinna mnt 17a, Rapla).

E-hääletus toimub 23. septembrist kell 9:00 kuni 28. septembrini kell 21:00.

Üldkoosoleku päevakava:

09.00 Algab registreerimine, hääletussedelite väljastamine, sõnavõttudeks registreerimine
10.00 Ametlik algus
10.05 Koosoleku rakendamine (koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni, mandaatkomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine)
10.15 Eesti Vabaerakonna hetkeolukord. Aruanne. (Koosoleku kokkukutsujate esindaja)
10.20 Eesti Vabaerakonna hetkeolukord. Aruanne. Esimees Andres Herkel
10.25 Lõpeb hääletussedelite väljastamine
10.30 Hääletusprotseduuride tutvustamine
10.40 Algab hääletussedelitega hääletamine
10.45 Eesti Vabaerakonna esimehe, juhatuse liikmete, aukohtu ja revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumise üle hääletamine. Juhul, kui esimeest, juhatust, aukohust ja/või revisjonikomisjoni tagasi ei kutsuta, siis valitakse puuduolevad juhatuse liikmed, ja 6. oktoobril toimuva erakorralise üldkoosoleku ära-jätmise üle hääletamine
11.35 Tegevusaruanne. Tegevjuht Alar Mutli
11.40 Fraktsiooni esindaja sõnavõtt
11.50 Algab esimehe, juhatuse liikmete, aukohtu ja revisjonikomisjoni kandidaatide tutvustus
12.50 Hääletusprotseduuride tutvustamine
13.00 Algab hääletussedelitega hääletamine
13.00 Lõuna
14.00 Lõpeb sedelitega hääletamine, valimiskomisjon alustab tööd
14.00 Vabaerakonna valimisprogrammi peamistest teemadest
14.20 Riigikogu valimisteks valmistumisest – Alar Mutli
14.25 Registreeritud sõnavõtud
15.00 Valimistulemuste teatavakstegemine ja kinnitamine
15.20 Uue valitud esimehe kõne
15.30 Ametliku osa lõpp

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.