Vabaerakonna esinduskogu koguneb sel nädalavahetusel Mäos

Pressiteade, Uudised17.01.2020

Sel laupäeval, 18. jaanuaril, tuleb Kesk-Eestis, Sämmi Grilli konverentsisaalis kokku Eesti Vabaerakonna (EVA) esinduskogu. Esinduskogu kuulab ära erakonna esimehe vahearuande, vaeb edasisi tegevusplaane ja võtab vastu uue programmilise dokumendi.

„Vaadates tänast poliitlist olukorda, on Vabaerakonda Eestile vaja rohkem kui kunagi varem. Suur vastandumine, asjatundmatute ministrite välispoliitilised apsakad ja poliitilise süsteemi suletus, vajab meie sekkumist” ütles Vabaerakonna Esinduskogu eestseisuse esimees Märt Läänemets ja lisas “Sellega seoses arutab erakond uut programmilist dokumenti nimega “Vabaduse manifest” ja võtab vastu poliitilise avalduse.”.

Eesti Vabaerakonna XVIII esinduskogul on kavas vastu võtta ka poliitiline avaldus ja valida uus kolmeliikmeline eestseisus.

Esinduskogu on Vabaerakonna poliitiline juhtorgan, kuhu kuuluvad piirkondade ja toimkondade esindajad ning erakonna juhatuse liikmed. Esinduskogu juhib erakonda üldkogude vahelisel ajal ning annab suuniseid juhatusele.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.