Vabaerakonna juhatuse liige: Tabiverre kavandatav tehas vajab samuti põhjalikku keskkonnam

Uudised05.06.2018

Vabaerakond peab oluliseks arenguks, et avalikkuse survel on nii Est-Fori puidurafineerimistehase rajajad kui valitsus loobumas eriplaneeringu vormis tehase rajamise plaanidest Tartu külje alla, kuid nii mastaapse tehase rajamiselt tuleks kaasta kohalik kogukond ja viia läbi keskkonnamõjude põhjalik hindamine.

“Nüüd on lõpuks kolm valitsuserakonda taandumas oma plaanist rajada juriidiliselt eriplaneeringu ja sisuliselt teerullipoliitika meetodil tselluloositehas Tartu lähistele. Samas on Est-Fori rajajate uus ettepanek ehitada see tehas Tabiverre läbi rääkimata kohaliku kogukonnaga ja nõuab samuti põhjalikku keskkonnamõjude strateegilist hindamist,” rääkis Vabaerakonna juhatuse liige Vahur Kollom.

Vabaerakond mõistab, et investeeringud Eesti riigi majanduse arengusse on olulised. Erakond toetab keskkonnasõbralikke investeeringuid. Kohalike omavalitsuste jaoks on tähtis uute töökohtade loomine, mis aitab kaasa piirkondade elatustaseme tõusule ja inimeste heaolu kasvule.

Samas tuleb erakonna hinnangul teha kõik investeeringud arvestusega, et rajatavad ettevõtted ei halvendaks kohalike inimeste elukeskkonna ega ümbritseva looduskeskkonna seisundit. See peab olema igasuguse tootmise rajamisel ja arendamisel esmane tingimus.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.