Vabaerakondlased kohtusid looduskaitsjatega: mets on kogu siinse elu eeltingimus ja tagati

Uudised11.04.2018

Eesti Vabaerakonna riigikogu fraktsioon leiab, et Eesti kui innovatiivse riigi eelis oleks rakendada rikastava keskkonna ja säästva metsanduse majandamist. Vajadusele sellise tervikliku lähenemise järele jõuti kohtumisel MTÜ Eesti Metsa Abiks esindajatega.

MTÜ Eesti Metsa Abiks esindajad on vabatahtlikult töötanud metsanduse arengukava koostamisel, kuuludes kõikidesse arengukava koostamiseks moodustatud töörühmadesse. Kohtumisel arutati raiemahtude alandamist lähtuvalt liigirikkuse ja kliima kaalutlustest ning vajadust rahvapärastada riigimetsa kasutust. Aga ka koolides loodushoidlike tavade ning traditsioonilise säästva Eesti rahvakultuuri senisest põhjalikumat õpetamist, väikemetsaomanike kui kultuuripärandi jätkajate hoidmist ja teadlikku toetamist.

“Tänane intensiivne metsamajandamine ei ole väikese Eesti jaoks jätkusuutlik. Viimase 10 aasta jooksul on raiemahud tõusnud 3 korda, lageraie osakaal tõusnud üle 80% ja metsaseadust pidevalt lõdevndatud. Uus Metsanduse arengukava peab olema kompenseeriv – tasandama toimunud üleraiet, arvestama kliimamuutustega ja rahva sügavamate väärtustega. Eesti eesmärk on hoida oma elukeskkonda ja kultuuri, olla omanäoline loodusriik, mitte tööstusriik,” märkis MTÜ Eesti Metsa Abiks koordinaator Indrek Vainu pärast kohtumist Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liikmetega.

„Eesti mets on Eesti inimeste varandus. See on mitte ainult Eesti majanduse vaid kogu siinse elu eeltingimus ja tagatis,“ ütles kohtumise järel Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni juht ja erakonna esimees Artur Talvik.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.