Vabaerakonna riigikogu fraktsioon: Loksa ja Tallinn raiskavad võidu maksumaksja raha

Uudised03.12.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liikmed esitasid arupärimise
riigikontrolör Janar Holmile, milles tuntakse huvi, millised on
riigikontrolli ettepanekud poliitilise korruptsiooni vähendamiseks seoses
omavalitsuste infotegevuse ja reklaami- ning kommunikatsiooniraha
kasutamisega.

Riigikontrolli auditis „Omavalitsuste infotegevus valdade ja linnade
infolehtedes“ on tähelepanu juhitud maksumaksja raha kasutamisele
poliitilistes erahuvides. Selline tegevus riivab nii maksumaksjate,
poliitiliste konkurentide, ühiskonna kui terviku huve ja õiglustunnet.

„Enamasti ilmuvad omavalitsuste infolehed üks kord kuus. Suuremate
omavalitsuste puhul on ka kaks korda kuus ja igal nädalal ilmuvaid
väljaandeid. Need lehed müüvad ka reklaami ja võistlevad kohalikku elu
puudutava ajakirjandusliku sisu vahendamisel erameediaga. Arvestades, et
sõltumatud väljaanded ei saa kasutada maksumaksja raha, tekib küsimus
sellise konkurentsi eetilisusest,“ selgitab arupärimise üle andnud
Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel.

Kõige enam erapooletuse põhimõtteid rikkuvaid artikleid (kokku 48) ilmus
2017. aastal Tallinna linna ajalehes Stolitsa. Vabaerakonna riigikogu
fraktsiooni käsutuses olevast analüüsist selgub, et tegemist ei ole
üksiti tasakaalureegleid eirava, vaid ka Eesti suhtes vaenuliku lehega.
„Seetõttu soovime teada, milline on Tallinna vastus riigikontrollile,
sealhulgas Stolitsa küsimuse lahendamiseks? Milline on teiste asutuste
(Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni, Kaitsepolitseiamet jt.)
pädevus selle küsimusega tegelemisel ja kas ning milline koostöö on
riigikontrollil nende organitega,“ loetleb Herkel riigikontrolörile
esitatavaid küsimusi.

Terve Eesti heaks!

Tallinna kõrval on auditis enim halbu näiteid pakkuva omavalitsusena
esile toodud Loksa. Haldusreformi suurima erandi tegi valitsus kõigest
2700 elanikuga Loksale. Loksa sundliitmine Kuusalu vallaga jäeti ära.
Sellist erandit ei tehtud palju suurematele omavalitsustele.

„On ilmne, et Kuusaluga liitumise korral ei oleks Keskerakonna poliitikud
saanud Loksal 2017. aasta kohalikel valimistel avalikku raha isiklikes
valimishuvides kasutada. Kas valitsuse otsus 2017. a. juunis, mis tegi
Loksale erandi, mida toetasid Keskerakonna ministrid, sisaldab poliitilist
korruptsiooni?“ küsib Herkel retooriliselt.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.