Vabaerakonna Tartu piirkonna asejuht: linna prioriteedid on paigast ära

Uudised19.05.2018

Populaarsete koolide ülerahvastatus Tartus ei ole tekkinud üleöö. Õppekvaliteet ja õpikeskkond on paraku kooliti erinev. Seetõttu jagunevad lapsed koolide vahel ebavõrdselt.

Linna esimese lisaeelarve suurus on 12,5 miljonit eurot ja hea tahte korral on võimalik teha uus lisaeelarve ning leida vajalik summa.  Tartu Tamme Kooli juurde moodulite püstitamise ja rentimise kulu viieks aastaks pidi jääma alla 300 000 euro. Tamme kooliga tekkinud küsimused vajavad selget lahendust.

Vabaerakonna juhatuse liige ja Tartu piirkonna aseesimees Vahur Kollom ütleb, et Tartu linna prioriteedid on paigast ära. Kõrge lasteaiakohatasu ja Tamme kooli lapsevanemate kiusamine ei ole ülikoolilinnale kohane. “Täna on vaja keskenduda lahendustele ja leida rahalised vahendid konkreetse küsimuse lahendamiseks,” toob ta välja.

Vabaerakonna Tartu piirkond palub lõpetada linnavalitsusel lapsevanemate kiusamine Tartus.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.