Vabaerakonna üldkoosolek

Uudised20.07.2020
Austatud Eesti Vabaerakonna liige!
 
Olete väga oodatud EESTI VABAERAKONNA ÜLDKOOSOLEKULE 20. augustil 2020. aastal Tartus Dorpati konverentsikeskuses (Tasku keskuses aadressil Turu 2)
 
 
Üldkoosoleku algus kell 11:00
 
 
Registreerimise algus koos tervituskohviga kell 10.30.
 
 
PÄEVAKAVA
 
11:00 Koosoleku avamine
Koosoleku rakendamine: juhataja, protokollija, mandaatkomisjoniliikmete, häältelugemiskomisjoni, üldkoosoleku päevakorra hääletamine
 
11:15 Juhatuse tegevuse aruanne – Heiki Lill
 
11:30 Majandusaasta aruanne – Vahur Kollomd
 
11:45 Revisjonikomisjoni aruanne
 
11:55 Majandusaasta aruande kinnitamine (hääletamine) – Vahur Kollom
 
12:05 Esinduskogu aruanne – Viktoria Lukats, Märt Läänemets
 
12:15 Aukohtu aruanne
 
12:20 Küsimused, sõnavõtud, esimese osa lõpetamine – Heiki Lill
 
12:30–13:30 Lõunapaus. Lõunat tellitud ei ole, kõik saavad lähedalasuvates toitlustusasutustes keha kinnitada.
 
13:30 Elurikkuse Erakonnaga ühinemislepingu tutvustamine, läbirääkimised – Heiki Lill
 
14:15 Uue erakonna põhikirja tutvustamine, läbirääkimised – Vahur Kollom
 
14:30 Uue erakonna programmi tutvustamine, läbirääkimised – Märt Läänemets
 
14:45 Uue erakonna loomise üle hääletamine, häälte lugemine ja tulemuse teatavakstegemine, otsuse ettelugemine ja kinnitamine – Heiki Lill
 
15:00–15:30 Kohvipaus
 
15:30–16:30 Vabaerakonna ja ERE üldkoosolekute ühisistung. Poliitiline avaldus, kõned sõnavõtud (kava sõltub ühinemishääletuste tulemustest). Üldkoosoleku(te) lõpetamine
 
16:30 – 17:00 Mõlema erakonna / uue erakonna juhtide ja esindajate pressikonverents
 
18:00 Seltskondlik osa (koht teatatakse)
 
LISAINFO:
Eesti Vabaerakonna üldkoosolek toimub samaaegselt Elurikkuse Erakonna üldkoosolekuga (Dorpati konverentsikeskuse kõrvuti saalides). Kui mõlemad üldkoosolekud hääletavad ühinemise ja uue erakonna loomise poolt, lõpetavad mõlemad erakonnad oma tegevuse ja edasi minnakse ühise uue erakonnana. Kui ühinemist ei toimu, jätkab kumbki erakond oma nime all edasi tegutsema.
 
Vabaerakonna 2019. aasta majandusaasta aruanne saadetakse peagi listidesse ning pannakse ka siseveebi. Revisjonikomisjoni, esinduskogu, aukohtu ja audiitori aruanded ning ühinemisdokumendid (ühinemisleping, uue erakonna põhikiri ja programm) on avalikud hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosolekut. Aruannetega saab tutvuda Vabaerakonna siseveebis aadressil: https://vabavork.vabaerakond.ee, Dokumendid/Üldkoosolekud/EVA üldkoosolek 20.08.2020 (kel ligipääs siseveebi puudub, siis tuleb tellida sellel samal lehel uus parool)
 
Oma osalemisest saab teada anda ka registreerimisel siin.
 
Vabatahtlikud annetused üldkoosoleku korraldamiseks on oodatud: EE237700771001271905 LHV pangas; saaja: MTÜ Eesti Vabaerakond; selgitus: annetaja nimi ja isikukood ja märksõna “üldkoosolek”.
 
KOHTUMISENI ÜLDKOOSOLEKUL
 
EESTI VABAERAKONNA JUHATUS

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.