Valitsuse eelarvekärbete kava üheks peamiseks põhjuseks on ebaõnnestunud maksupoliitika

Arvamus, Pressiteade, Uudised18.08.2019

Eesti Vabaerakonna XVII esinduskogu avaldus

Vabaerakond on seisukohal, et valitsus peab riigieelarve koostamisel järgima mõistlikku kulude-tulude tasakaalu ja mitte elama üle oma võimete. Paraku on just seda viimast tehtud kogu eelmise valitsusperioodi vältel. See on seadnud tänase valitsuse olukorda, kus eelarvestrateegia kujundamisel ei jää üle muud, kui teha hulk kärpeid (näiteks siseministeeriumi haldusalas) või külmutada mitmed riigi arengu seisukohalt hädavajalikud kulutused (näiteks õpetajate palgad ja teadusrahastus) pikemaks ajaks.

Meie leiame, et maksusüsteemi kogumõju peab olema sotsiaalselt õiglane. Kaudsete maksude regressiivset mõju peavad vähemalt osaliselt tasakaalustama otsesed maksud. Vabaerakonna programmiline seisukoht on, et maksustada tuleb eelkõige suurettevõtete tulu ja omakapitali, mitte töötamist ja väikeettevõtlust.

Vabaerakond toetab neid valitsuse samme, mis on ette võetud aktsiisitulu laekumise parandamiseks. Järgmise sammuna ootame kütuseaktsiisi langetamist, millel on positiivne mõju kogu majandusele ja ühiskonnale.

Tervitame valitsuse põhjendatud algatust vähendada kulutusi ministeeriumite haldusalades. Vabaerakond on alati rõhutanud vajadust riigi kulude oluliseks kokkuhoiuks, korraldades paremini avaliku sektori tööd. Nõuame edasist riigi valitsemise kulude ja tegevuste optimeerimist.

Kavandatavad muudatused peavad olema igakülgselt läbi mõeldud ja põhjendatud. Nende tulemusel ei tohi ainult kokkuhoiu eesmärgil vähendada töötajaid seal, kus riik ja inimene kohtuvad, eelkõige sellistes elutähtsates teenustes, nagu meditsiin, pääste ja korrakaitse. Riiklikult pakutavad universaalsed teenused peavad olema kodanikele kättesaadavad vähemalt kõikides maakonnakeskustes. Vabaerakonna jaoks on täiesti vastuvõetamatu alustada kärpeid sisejulgeoleku arvelt. Oleme vastu dubleeriva jõustruktuuri loomisele.

Avaldus on vastu võetud Eesti Vabaerakonna XVII esinduskogul Tartumaal Mäeotsa puhketalus 17. augustil 2019.a.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.