VIDEO: Andres Herkeli hinnangul peab läbi viima haldusreformi vigade parandus

Uudised, Video03.05.2018

Vabaerakond esitas 100 sekundit peale uue haldusministri ametisse astumist arupärimise haldusreformi tulemuste kohta. Vaata lähemalt juuresolevast videost.

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liikmed andsid vastsele riigihalduse ministrile Janek Mäggile üle arupärimise, saada teada, millega põhjendab minister kohaliku omavalitsusjuhtide hüppelist palgakasvu ning miks on omavalitsusjuhtide palgatõus kiirem, kui riigi poolt prioriteediks tunnistatud päästjate, politseinike ja õpetajate palgatõus.

Riigikogu saadik ning korruptsioonivastase erikomisjoni juht Andres Herkel Küsib, millal ja kas üldse on Mäggil ministrina plaanis teha kokkuvõte reformi eesmärkide täitmisest, milles ilmneb kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasv, avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse oluline paranemine ja kulude kokkuhoid.

“Mõistame, et nende eesmärkide täitmise põhjalikum analüüs seisab veel ees. Samas on mitmeid märke, mis jätavad avalikkusele mulje ja tekitavad kahtluse, et kulude kokkuhoid ei ole omavalitsuste jaoks prioriteet. Eeskätt kinnitab seda omavalitsusjuhtide palgatõus üle Eesti,” ütles Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Andres Herkel.

Arupärimise küsimused:

  • Milles ilmneb omavalitsuste investeerimisvõimekuse kasv?
  • Kas vastne riigihalduse minister on võrrelnud omavalitsuste ühinemiseelseid ja ühinemisjärgseid eelarveid?
  • Kas ja millisel määral on haldusreformi järel vähenenud halduskulude ja valitsemiskulude osakaal ühinenud omavalitsuste eelarvetes?
  • Kas on faktikindlaid andmeid, et tänu reformile on paranenud põhiteenuste osutamine?

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.