Video: Eesti metsa tulevik – kas looduslik rikkus või metsaärikate jõukus?

Uudised, Video13.03.2018

Täna, 13. märtsil toimus Kultuurikatla ees Vabaerakonna korraldatud meeleavaldus eesti metsa kaitseks.

Samal ajal toimus Kultuurikatlas Keskkonnaministeeriumi poolt korraldatud konverents „Mets on Eesti tulevik“, milles tutvustati järgmise kümnendi metsanduse arengukava.

Inimesed, kes olid kogunenud piketile, ei poolda metsade lageraiet, vaid tasakaalukat metsapoliitikat ning soovivad teha lõppu Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) huvide konfliktile. Keskkonnaministeeriumi kahe viisaastaku plaan meenutab kangesti ühte sotsialistliku riigi plaanimajanduse mudelit, kus uue õitsengu ajajärku üritati kompenseerida looduse ning inimese arvelt.

Eesti käekäik järgmise saja aasta jooksul on sõltumas suuresti looduskeskkonnast, sest loodusliku valiku surve inimkonnale on kasvamas. Arvestades metsade raiumise kiirust, pole eesti kultuuris olnud kunagi nii suurt metsamaastike kadu, kui viimase paarikümne aasta jooksul. Nii Keskkonnaministeeriumi kui RMK kokkumängude tõttu on järgmisel põlvkonnal ainsaks looduspärandiks vaid oksarisu ja kännutüükad.

Kurva tõdemusega on RMKst tänaseks saanud raiekombinaat, mitte looduskeskkonna hoidja ega kaitseja. Läbisurutavad juriidilised seadused ei arvesta kuidagi kehtivate loodusseadustega, vaid ärimeeste oma huvidega. Selline arutu metsapoliitika propageerimine on tekitanud paljudes tugevat vastumeelsust ning löönud Eesti riigivõimu ja rahva vahele ränga mõra. Demokraatliku riigi tunnuseks on rahvas, kelle hääl tuleb korrumpeerunud võimuladvikule taas kuuldavaks teha. Võtame riigi rahvale tagasi!

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.