VIDEO: Eesti rikkaim erakond Vabaerakond, on taas tõusuteel

Uudised, Video27.04.2018

Selle nädala saates räägime sellest, mis on selle taga, et hetkel Eesti rikkaim erakond Vabaerakond, tegi populaarsusküsitlustes hüppe üles ning miks Artur Talvik endiselt nõuab õiglast käitumist Swedbankilt. Vaata lähemalt juuresolevast videost.

Värske Postimehe tellitud ja Kantar Emori läbi viidud erakondade toetuse uuringust selgub, et Vabaerakonna reiting tõusis 6 protsendile.  Samuti toob läbi viidud uuring esile , et Vabaerakonnal on tugev potentsiaal kasvatada enda toetust enam kui kaks korda võrreldes praegusega.

Lisaks räägiti Artur Talvikuga tema jätkuvast võitlusest Swedbanki ohvrite õiguste eest. Panga juht Birgitte Bonnesen ütles Postimehele antud intervjuus, et ta teab kirja olemasolust, kuid ta ei pea vajalikuks sellele vastata. Artur Talvik ei jätnud aga jonni ja saatis 26. aprillil konkreetsete küsimustega kirja Eesti Finantsinspektsioonile. Vabaerakonna esimees tõi kirjas välja panga ebaausad võtted, mida viimane oli kasutanud oma lojaalsete klientide suhtes, kuritarvitades sellega otseselt ära nende usaldust.

Artur Talviku pöördumine Finantsinspektsiooni poole:

Austatud Finantsinspektsioon:

  • kas olite teadlik, et 2011. aastal toimunud tehinguga sai Swedbank Nord Hilli emaettevõtjaks?
  • kas teostades järelevalvet Swedbanki üle, kontrollisite ka Nord Hilli kui Swedbanki konsolideerimisgruppi kuuluvat ettevõtet?
  • kas Swedbank teavitas Finantsinspektsiooni oma tütarfirma Nord Hilli juba 2007. aastal saabunud maksejõuetusest, kui Swedbanki kontserni kuuluva ettevõtte finantsseisu oluliselt mõjutavast asjaolust?

Meil kõigil on krediidiasutuste tegevusele kõrgendatud ootused. Ühiskonnaliikmetena eeldame, et krediidiasutused tegutsevad läbipaistvalt, ausalt ja täidavad elementaarset hoolsuskohustust. Pankade tegevus peab alati ja tingimusteta järgima head pangandustava.

Finantsinspektsioon reageeris jõuliselt Versobanki juhtumile. Rahepesu on oma olemuselt järelm juba aset leidnud kuriteole. Selleks võib olla muuhulgas korruptsioon, sealhulgas korruptsioon erasektoris. Korruptsioon erasektoris väljendub kõige selgemalt huvide konfliktis, s.o vastandlikes rollides, mida isikud rahalise kasu eesmärgil saavad. Selget ja üheselt mõistetavat rahalist kasu saadakse ka juhul, kui leitakse võimalus vabaneda rahalise kohustuse täitmisest. Nagu seda tegi Swedbank.

Kas Euroopa õigus-, kultuuri- ja väärtusruumis on tavapärane, et krediidiasutuse kontserni ettevõte jätab hoolimata maksejõuetusest pankrotiavalduse esitamata ja raskendab sel moel kõikide võlausaldajate, sealhulgas oma klientide võimalusi nende õiguste kaitsel? Kas selline käitumine on millegagi õigustatav? Kas nüüd võib iga Eestis litsentseeritud krediidiasutus end nõnda ülal pidada?

Lugupidamisega,
Artur Talvik,
Riigikogu liige

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.