VIDEO: Kaul Nurm selgitab, miks oleks vaja jagada Eesti kaheks

Arvamus, Video27.07.2018

Juuresolevas videoloos selgitab Kaul Nurm oma ideed Leedu eeskuju järgides jagada Eesti samuti kaheks mittehalduslikuks piirkonnaks.

Euroopa Sotsiaal- ja majanduskomitee liige ning Eestimaa Talupidajate Keskliidu pikaajaline peadirektor paneb valitsusele ja poliitikutele südamele: taastame elamisäärsed tingimused maapiirkondades.

Karl Nurme arvates peaks Eesti ära kasutama võimalust saada Euroopa Liidult sturktuurifondidelt suuremat toetust. Kahjuks magas valitsus selle võimaluse maha. Nurm toob eeskujuks Leedu, kes oskas õigel ajal muuta enda territooriumi nii, et nad ei kuuluks automaatselt arenenud riikide sekka, mis oleks tähendanud omaosaluse suurenemist Euroopa rahastamisel 15 protsendi pealt 45-le.

Nurm toob välja, et Eesti pobleemiks on ettevõtluse ja jõukuse koondumine ümber pealinna, samas ülejäänud piirkonnad kiduvad.

Nüüdsest kuulub Eesti EL’s arenenud riikide sekka, mis tähendab, et tuleb panustada ligi miljard eurot omaosalust enam võrreldes varasema perioodiga. See omakorda tähendab aga vajadust uute katteallikate järele.

„Selleks, et Eesti maapiirkondi jõuliselt pealinnale järgi tuua, oleks mõistlik taodelda Eesti kaheks jagamist ning suunata Euroopa Liidu raha maapiirkondadesse. Selline lahendus tagaks maapiirkondades soodsama investeerimiskeskkonna ning tagaks ühtlasi ka olulised riiklikud teenused kõigile maal elavate inimestele“ rõhutab Nurm.

Kaul Nurm on ühtlasi ka algatanud temaatilise petitsiooni “Jagame Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks“, millele saab oma toetusallkirja anda keskkondades petitsioon.ee ja rahvaalgatus.ee.

Loed lisaks: Kaul Nurm: miks Leedu võidab ja Eesti kaotab eurotoetusi?.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.