VIDEO: Kokkuvõte metsarahu manifesti arutelust Riigikogu keskkonnakomisjonis

Kommentaar, Video25.09.2018

Kaul Nurm ja Vahur Kollom tegid peale Riigikogu keskkonnakomisjoni istungit kokkuvõtte nähtust ja kuuldust. Istungi peateemaks oli metsarahu manifest.

24. septembri Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil oli fookus kollektiivsel pöördumisel „Metsarahu manifest“. Metsarahu manifesti otstarve on valmivale metsanduse arengukavale (aastateks 2021 — 2030) anda täiendav ja oluline sisend. Manifestis toonitatakse, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist ning metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega.

Istungile olid kutsutud pöördumise algatajad ja erinevate huvigruppide esindajad. Istung on avalik ja sellest toimus veebiülekanne, mida saab järelvaadata Riigikogu YouTube lehelt.

Järelvaata keskkonnakomisjoni avalikku istungit

Video Thumbnail

Loe lisaks

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.