Video: Metsarahu Manifestiga nõutakse pööret metsapoliitikas

Uudised, Video10.03.2018

Eile, 9. märtsi keskpäeval toimus üheaegselt Harjumaal, Viljandimaal, Tartumaal ja Põlvamaal asuvatel raielankidel Vabaerakonna Metsarahu Manifesti ettelugemine, mille otstarve oli avalikkuse tähelepanu pööramine Eesti metsade hoidmisele ja jätkusuutlikule majandamisele.

“Leiame, et on viimane aeg sõlmida ühiskondlik kokkulepe tasakaalukaks metsade majandamiseks. Jätkates metsaraiet praeguses tempos, on Eesti poole sajandi pärast kaetud valdavalt raiesmike või võsaga,” ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik.

Ta lisas, et metsarahu manifest sisaldab ettepanekuid nii ühiselt kokkulepitud raielimiidi mahu, RMK tegevuse muutmise kohta Eesti metsade majandamisel aga on ka konkreetsemaid ettepanekuid looduskeskkonna hoiuks.

Vabaerakond on seisukohal, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. “Metsarahu manifesti koostasimegi selleks ja ootame avalikkuse kaasa tulemist, et hoida meie elukeskkonda ja säilitada seda ka tulevastele põlvedele,” võttis kokku Talvik.

Vabaerakond kutsub kõiki toetama Metsarahu Manifesti oma allkirjaga www.petitsioon.ee või www.rahvaalgatus.ee lehel.

Vaid meie inimeste ühiselt väljendatud tahe saab tuua soovitud muutused metsapoliitikas.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.