VIDEO: Peaminister kaitses Tallinna iha jätkata Kremli propaganda lipulaeva PBK nuumamist

Uudised, Video11.04.2018

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees vabaerakondlane Andres Herkel küsis riigikogu infotunnis peaminister Jüri Rataselt, miks ta on vastu Tallinna avaliku raha suunamise lõpetamisele PBK-le.

“Oleme pakkunud välja ühe lahenduse. Ka koalitsioonipartnerid on öelnud – nii IRL-i kui ka sotsiaaldemokraatide esindajad –, et see viis, kuidas Tallinna linn raha PBK-sse suunab, ei lähe kohe mitte. Me oleme pakkunud välja ühe lahenduse, aga valitsus on meie seaduseelnõule andnud eitava hinnangu. Miks?” päris Herkel.

Peaminister Ratas vastas talle omaselt mittemidagiütlevalt. “Valitsus arutas seda oma 5. aprilli istungil, aga ka kabinetinõupidamisel arutasime tõsiselt, sest minu meelest see ettepanek väärib edasi arutamist. Leiti, et valitsus ei toeta riigikogu Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu esitatud sõnastuses ja peamised põhjused on eelkõige juriidilised. Kõigepealt, punkt üks, avalike vahendite heaperemeheliku kasutamise tagamiseks sisalduvad juba nõuded teistes kehtivates seadustes. Eeskätt me peame siin silmas kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, mida pole mõtet dubleerida. No ma arvan, et ka teie ei soovi bürokraatiat juurde toota. Nüüd, teiseks, antud eelnõus ühe lausega sätestatud piirangu puhul on tegemist avaliku teabe jagamise ebaproportsionaalse piiranguga,” teatas Ratas.

“Kolmas punkt selleks põhjuseks, miks me ei nõustunud, oli see, et kohaliku omavalitsuse finantseerimise seaduse reguleerimisala ei võimalda kehtestada kohaliku omavalitsuse üksuste üksiktegevuse finantseerimise reegleid. Ja neljandaks, eelnõus puuduvad sanktsioonid juhuks, kui seadust on rikutud, ega viidata organile, kes kontrolliks seaduse täitmist. Ma lisaksin nendele juriidilistele probleemidele seda, et ma olen ka veendunud, et siin on küsimus paljuski sellises poliitilises kultuuris. Ja seda poliitilist kultuuri mingi seaduse paragrahvi või lõikega on minu arvates ülikeeruline muuta,”

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.