VIDEO: Vabaerakond andis üle Metsarahu manifesti, milles nõutakse lageraiete piiramist

Uudised, Video15.06.2018

Vabaerakond kogus Metsarahu manifestile kolme kuuga 1649 allkirja. 15. juunil andsid erakonna aseesimees Kaul Nurm ja juhatuse liige Vahur Kollom riigikogu aseesimees Enn Eesmaale kogutud allkirjad üle.

Kaul Nurme sõnul oli algatuse mõte anda 2018. aasta sügisel riigikogus arutlusele tulevale strateegiadokumendi „Metsanduse arengukava aastateks 2021 – 2030“ aruteluks täiendav sisend. “Eesti on tänu põlismetsade rohkusele Euroopas unikaalne riik. Mets on ühelt poolt oluline elatusallikas paljudele siinsetele inimestele ja teisalt meie rahvusliku identiteedi üks alustalasid,” ütles Nurm.

Vabaerakonna juhatuse liige Vahur Kollom rõhutas, et Metsarahu manifest nõuab hoogustuvate lageraiete otsustavat piiramist. „Lisaks soovime Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) rolli täpsustamist ja metsandust puudutava statistika korrastamist. Samuti soovime, et juhul, kui Eestisse kavandatakse suurtööstusi, siis toimuks see ranges vastavuses keskkonnanõuetega,“ sõnas Kollom.

Allkirjade üleandmisel kinkisid Vabaerakonna esindajad riigikogu aseesimees Enn Eesmaale kaks teatripiletit Draamateatri etendusele „Metsa forte“, mis käsitleb Eestis praegu toimuva metsade intensiivse majandamisega kaasnevaid probleeme.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.