VIDEOD: Vabaerakondlased kogusid Metsarahu manifestile aktiivselt allkirju

Uudised, Video10.04.2018

Vabaerakonna liikmed kogusid Stroomi keskuse juures allkirju Metsarahu manifestestile. Paraku ei läinud algus väga libedalt. Allkirjade kogumisele tehti Stroomi keskuse ees kurja turvanaise poolt kiire lõpp ja allkirjade kogujad kupatati kinnistu piiridest täielikult välja. Isegi parkla serva ei lubatud jääda.

Nii ei jäänudki muud üle, kui minna “ohutusse kaugusesse” ja jätkata tegevust Pelguranna bussipeatuses. Vaatamata sellele väikesele seiklusele olid kohalikud väga sõbralikud ja leidsid, et Eesti metsasid tuleb igal juhul kaitsta hooletu hävitamise eest. Tunni aja jooksul kogusid vabaerakondlased Metsarahu manifestile ligikaudu 30 allkirja.

Metsarahu manifestile saab anda allkirja ka aadressidel petitsioon.ee ja rahvaalgatus.ee

Miks pöördub Vabaerakond avalikkuse poole manifestiga kõikide Eestimaa metsade kaitseks? Vabaerakond on teinud valitsusele korduvalt ettepanekuid muuta senist metsanduspoliitikat. Ent metsaraie Eestis üha hoogustub. Vabaerakond leiab, et on viimane aeg sõlmida ühiskondlik kokkulepe tasakaalukaks metsade majandamiseks. Eesti metsad on meie ühine rikkus. Jätkates metsaraiet praeguses tempos, on Eesti poole sajandi pärast kaetud valdavalt raiesmike või võsaga.

Video Thumbnail

Vabaerakond on seisukohal, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. Nii Eesti elukeskkonna hoidmiseks, kui tulevastele põlvkondadele metsa säilitamiseks tuleb ühiskonnas sõlmida järgmised kokkulepped:

1. Eestis tuleb kuni ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseni kehtestada kõikidele riigi metsadele raielimiit mitte rohkem kui 6 miljonit tihumeetrit aastas. See võimaldab metsadel taastuda senistest üleraietest.

2. Tuleb lõpetada seadustatud lageraied meie looduskaitsealadel.

3. Eesti metsad ja elukeskkond ei tohi sattuda suurtööstusliku tselluloositootmise surve alla. Planeeritava tselluloositehase asukohta, keskkonnamõjusid ning tootmismahte tuleb enne otsustamist põhjalikult ja kriitiliselt analüüsida.

4. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) pole mitte riigi metsade peremees, vaid majandaja. RMK puhul tuleb lahendada huvide konflikt: ise kavandan, ise korraldan raiumise, ise võtan raha endale.

5. Keskkonnaministeeriumi kantsler ei tohi esindada puidutöösturite huve.

6. Eesti metsade statistika tuleb muuta usaldusväärseks. Andmed mittemajandatavate ja majanduspiirangutega kaitsealade metsade kohta peavad olema eraldi esitatud.

7. Lageraiete asemel tuleb rakendada püsimetsandust ühes selleks sobiva tehnikaga.

8. Eesti metsade majandamisel peab hakkama eelisarendama kõrge väärtusega puidu töötlemist.

9. Metsade raiet tuleb eeloleval kümnendil reguleerida nõnda, et järgmise poole sajandi jooksul ei tekiks Eestis kvaliteetpuiduga kümnendite pikkuseid lünki.

10. Metsloomade arvukuse reguleerimisel tuleb leida kompromiss jahimeeste, loodusturismi arendajate ning metsa- ja maaomanike huvide vahel.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.