Haridus

Ainult haritud rahval on tulevikku. Igaüks peab saama niipalju haridust, kui ta soovib ja on võimeline vastu võtma, teisalt ei tule sundida kõiki noori gümnaasiumisse ja ülikooli. Vähemalt põhikooli osas peaks hariduse omandamine toimuma võimalikult kodu lähedal (sellel on ka oluline regionaalpoliitiline dimensioon).

  •