Ettevõtluskeskkond

Rohkem ise hakkama saavaid kodanikke on tõhusaim julgeolek ja terve ühiskonna edukuse võti! Täna pärsib väikeettevõtlust hulk ebaõiglasi ja otse öeldes kiuslikke seadusi – need tuleb tühistada; tuleb oluliselt vähendada kontrolli ja kohustuslikku aruandlust. Oleme paratamatult maailmamajanduse osa ega valmista kõike vajalikku – seega peab meil olema midagi müüa ja mõistlik on asuda väärtusahelas ülevalpool, st suuremat kasumit tootvas osas (targad töökohad) – riik on meil ka selleks, et meie ettevõtteid selles aidata; mitte selleks, et tekitada toetuste ja ebavõrdse kohtlemisega turumoonutusi, mis pikemas vaates loob konkurentsivõimetut, toetustest
sõltuvat ettevõtlust. Stabiilne ja ettevõtlikust soosiv maksukeskkond on majandusliku edukuse alus

Veel o aega läheme koos järgmistele riigikogu valimistele

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
Join Our Campaign