Energiajulgeolek

Eesti vajab tuumaelektrijaama! Vastavaid tegevusi, sh spetsialistide väljaõpe, tuleb alustada kohe. Seniks tuleb töös hoida põlevkivijaamu ja taotleda (ultimatiivses vormis) EU-lt erisus CO2 kvoodi osas. Kaotame dotatsioonid nn taastuvenergiale. Peame normaalseks puudega ahju kütmist. Looduse reostamine päikese- ja tuuleparkidega on oht riigi- ja toidujulgeolekule ning meie kui põlisrahva maakesksele eluviisile; energiajulgeolekule see reaalses maailmas kaasa ei aita.

  •