Ida-Virumaa

PIIRKONNA JUHATUS
Valitud 23.04.2017

Piirkonna esimees Saskia Sadrak ja juhatuse liige Avo Blankin

 

Vabaerakonna Ida-Virumaa osakonna visioon

•  Haridus: Üleminek eestikeelsele lasteaia- ja põhiharidusele 9 aasta jooksul.

•  Majandus: Loobuda järk-järguliselt põlevkivi-elektri tootmisest, milleks detsentraliseerida AS Eesti Energia eraldi ettevõteteks. Jätkata põlevkivikeemia arendamist. Ehitada eurolaiusega paralleeltee Narva-Tapa-Tartu-Riia olemasolevas raudteekoridoris.

•  Keskkond: Vähendada põlevkivikaevandamise maht põlevkivikeemia vajadusteni. Tunnistada põhjavesi maavaraks, mille tööstuslikku kasutust reguleeritakse seadusega.
 

Pühenduda:

•  kodanikuühiskonna arengumeetmete rakendamisele koostöös kodanikeühenduste ning liikumistega ja omavalitsustega;

•  Vabaerakonna programmi arendamisele ja tutvustamisele;

•  oma liikmete ja toetajate koolitusele ning liikmelisuse kasvule.

Saskia Sadrak

Piirkonna esimees
+372 5385 3447

Iga annetatud euro on meile tähtis!

Anneta läbi vormi või kanna otse selle piirkonna toetuskontole
Saaja: Eesti Vabaerakond
Konto: EE202200221060712573
Selgituse reale märgi kindlasti oma isikukood ja et tegu on annetusega.


Uudistes

20.03.2017
Neljapäeval ja reedel toimunud Vabaerakonna (VE) külaskäigul Ida-Virumaale, mille raames kohtus delegatsioon eesotsas erakonna esimehe Andres Herkeliga mitmete kohalike omavalitsuste tegelastega, jäi enim kõlama mure läbimõtlemata haldusreformi pärast ja hirm Jõhvi kohtlajärvestamise ees...
16.03.2017
Vabaerakonna saadikud Riigikogus Krista Aru ja Andres Herkel, erakonna tegevjuht Märt Meesak ja maaelutoimkonna esimees Kaul Nurm kohtuvad täna ja homme Ida-Virumaal omavalitsuste ja kogukonnaühenduste juhtidega, räägitakse valdade sundliitmisega kaasnevast, maavalitsuse ja maakonna tulevikust...
14.02.2017
Vabaerakonna saadikud esitasid riigihalduse ministrile arupärimise haldusreformi kohta Ida-Virumaal, kus ristpistes tahetakse kokku panna praeguse Ida-Virumaa keskosa ja Peipsi-Alutaguse koostööpiirkonda valdu, millel tegelikult polegi ühist keskust. Krista Aru nimetas arupärimist üle andes, et kui...