EESTI JUHTIMINE VAJAB KÄIGU VAHETUST!

Kümne aastaga poole vähem seadusi, keelde, käske ja regulatsioone!
Vabaerakonna kolm JAH seisukohta

JAH ettevõtlikule maa elukeskkonnale

EI linnastumisele

Vabaerakond on terve Eesti usku. Linnastumine on viinud meid olukorda, kus maaelu sureb Eestimaal välja.

Linnastumisega on kasvanud kuritegevus, olme ja keskkonna probleemid. Ohtu on sattunud kodulähedase hariduse säilimine ning julgeoleku oluline alus on saanud tugevalt kannatada.

Vabaerakonnale on olulised ettevõtlikud inimesed terves Eestis. Elu maal on väärtus ja julgeolekutagamise oluline aspekt.

Vabaerakond seab eesmärgiks vähem toetustest ja riigist sõltuvaid inimesi ja ettevõtjaid. Ettevõtluskeskkond on tervem, kui seda ei ole toetustega moonutatud. Riik peab sekkuma seal, kus on turutõrge. Inimesed on vabad ja õnnelikud, kui nad ei sõltu poliitikute almust ja riiklikest toetustest. Toetama peab ühiskonnas mahajääjaid ja selliselt, et nad ei jääks toetustest sõltuvusse

Põllumajandus, turism ning kaugtöövormid IT sektoris on olulised maaelu säilimise alustalad. Mida soositum on inimesele endale sissetuleku tagamine, seda tervem ja parema elukvaliteediga on kogu ühiskond.

JAHsõna- ja kodaniku- vabadustele

EI vaikivale ajastule

Põhivabadused on ohtu sattunud. Aina enam tuleb uusi vabadusi piiravaid õigusakte, volitusi ametnikele ning otsuste salastamisi aastakümneteks.

Vabaerakond seisab oma Eestimaa inimeste ja põhivabaduste eest. Seisame uue vaikiva ajastu tuleku vastu.

Oleme ühise euroopa pere täieõiguslik liige. Riigina peame EL-is ennast kehtestama ning enda seisukohti paremini selgitama. On vastuvõetamatu kõikide regulatsioonidega nõustumine ja rakendamine.

Vabaerakond on kodanikuühenduste ja vabaühenduste usku. Riigi siseselt toodavad riigikogu, ministeeriumid ja allasutused päevast päeva uusi seadusi, seaduse muudatusi, reegleid, käske ja keelde.

Vabaerakond on üle reguleerimise vastu. Inimesed ja ettevõtjad ei ole riigile kohustus, vaid võimalus. Eesti ei ole trahviriik. Vabaerakond seisab kiiremate menetlemistähtaegade ja mõistuspärasseadusloome eest. Vähem on parem kui rohkem.

JAH säästvale valitsemisviisile

EI kõrgetele maksudele

Makse ei koguta maksude kogumise pärast. Inimestelt ja ettevõtjatelt maksueuro võtmisel peab olema selge ja arusaadav kulukoht ja põhjus. Maksud on vahend riigielu korraldamiseks. Vähem riigi sekkumist on vähem kõrgeid makse. Eesmärgid peavad olema ambitsioonikad ja inimestele mõistetavad.

Vabaerakond toetab maksumaksja maksurahaga säästlikult ümberkäimist. Riik peab olema kriisides eeskujuks kulutuste kokku tõmbamistes tegudega, mitte sõnadega. Riigi kulutused ei tohi tekitada inimestes õiglustunde riivet.

Vabaerakond seab eesmärgiks vähem reegleid ja bürokraatiat ning selle kaudu väheneb vajadus uute reeglite ja käskude välja mõtlejate ja kontrollijate järele. Vabaerakond ei maksusta ühiskonda vaeseks ning ei karista rikkaks saamist. Eesti ei saa kulutada ja toetada põhjamaadega sarnases mõttelaadis, kui meie elatustase on alles euroopa keskmike seas. Teekonnast jõukamate riikide sekka on käidud kolmkümmend aastat ja me ei ole veel kohal. Minna on veel teist samapalju.

Vabaerakond ei lase kursist kõrvale kalduda ja mugavustsooni langeda.