Rohkem ise hakkama saavaid kodanikke on tõhusaim julgeolek ja terve ühiskonna edukuse võti! Täna pärsib väikeettevõtlust hulk ebaõiglasi ja otse öeldes kiuslikke seadusi – need…

Järelkasv on iga ühiskonna, keele ja kultuuri säilimisel võtmetähtsusega. Me ei pea jätkusuutlikuks ja mõistame hukka praeguse valitsuse hämmastavalt pere- ja lastevaenuliku tegevuse. Laste kasvatamine…

L oodust tuleb kaitsta inimtegevuse negatiivsete mõjude eest, ent mitte esoteeriliste asendustegevustega, mida nn rohepööre paraku suuresti on. Me loeme enesetapjalikuks rumaluseks olla sellel alal…

Eestil on ainult üks eksistentsiaalne vaenlane – Venemaa. Sellepärast on kuulumine NATO-sse ja EU-sse vältimatu. Kuni oht püsib, peavad Eesti kaitsekulutused olema vähemalt 3%. Prioriteet…

Iga kulutatud maksueuro peab olema läbipaistev ja mõistetav. Ei vohavale bürokraatiale, lihtsa inimese ja ettevõtja solgutamisele ja ülekoormamisele aruandluste, normide ja koormistega – vähem ametnikke,…

Usume, et meie laste tulevik on helgem, kui neil on kaasa võtta siin maal juba aastatuhandeid elanud põlvkondade kogemus – see aga on ladestunud ja…

Ainult haritud rahval on tulevikku. Igaüks peab saama niipalju haridust, kui ta soovib ja on võimeline vastu võtma, teisalt ei tule sundida kõiki noori gümnaasiumisse…

Eesti vajab tuumaelektrijaama! Vastavaid tegevusi, sh spetsialistide väljaõpe, tuleb alustada kohe. Seniks tuleb töös hoida põlevkivijaamu ja taotleda (ultimatiivses vormis) EU-lt erisus CO2 kvoodi osas.…